BRUSSELS PROJECTS – 30/08/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : « Appartements à Uccle avec une rentabilité élevée », toont de afbeelding van een appartementsgebouw met de volgende vermeldingen : « à partir de 99.500 euros » en « Journées portes ouvertes 07 & 08 juillet 2007 ».
Tekst : « Résidence : Clos Folon.Uccle. Calcul de rendement : Prix d'achat € 99.500. Fonds propres € 30.000. Rembours/mois € 360. Loyer/mois € 600. Rendement* 12,8%. * Rendement = 5.4% rendement direct + 1% avantage fiscal + 6,4% plus-value (source : Stadim : plus-value par an entre 1953 en 2003). Pour plus d'info, veuillez contacter : Brussels Projects residential investments www.brusselsprojects.be Tél : 02.660.93.10 ». « - Bail emphytéotique = moins de moyens propres + rentabilité plus élevée. – Propre service de location = location sans soucis. – Sur rendez-vous : conseil fiscal et financier gratuit. – 100% de garantie ».

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie werd dubbelzinnig opgesteld: de huur onder de vorm van erfpacht wordt hier voorgesteld zoals de verkoop van appartementen. Deze onderneming probeert op een oneerlijke manier de rendabiliteit van 12,5% aan te tonen.
Een persoon die enkel geïnformeerd wordt door het lezen van de advertentie zal zich niet bewust zijn van het feit dat deze onderneming een goed voorstelt dat jaar na jaar zijn waarde zal verliezen volgens het verloop van de erfpacht.
Deze onderneming komt tekort in haar informatieplicht door de duur van de erfpacht niet te vermelden, en vooral ook het feit dat de verkoper op het einde zijn goed verliest.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de klager ten onrechte spreekt van een verhuur, daar het wel degelijk over de verkoop (met erfpacht) van een appartement gaat, waarvan akte wordt genomen bij de notaris. Er wordt een rendementsberekening voorgesteld waarbij de details onderaan zijn toegevoegd, dit om de klant duidelijk te informeren. Wat de waardedaling betreft, antwoordde de adverteerder dat alles afhangt van de ligging en de staat van het appartement. Een appartement (in volle eigendom of in erfpacht) dient altijd na enkele jaren een opknapbeurt te ondergaan. Op dit vlak zijn er geen substantiële verschillen. De klager veronderstelt dat het appartement na een bepaalde termijn terug aan de eigenaar van het terrein toebehoort. De overeenkomst in kwestie voorziet een garantie van het appartement, wat betekent dat de klant zijn appartement niet “verliest”. Na een erfpachtperiode van 99 jaar voorziet de overeenkomst 2 mogelijkheden:
-ofwel wordt de erfpachtovereenkomst verlengd voor opnieuw 99 jaar (er zijn 50 verlengingen van 99 jaar)
-ofwel worden 2 onafhankelijke experts aangesteld om de waarde van het project op dat moment te bepalen. Volgens de 10.000sten die men heeft in het project, ontvangt de eigenaar van het appartement de waarde van de grondeigenaar. Tenslotte benadrukte de adverteerder dat het onmogelijk is om in een advertentie alle informatie te verschaffen. Daarom maakt hij steeds een afspraak met de klant om de werkwijze en het concept klaar en duidelijk uit te leggen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de reclame uitdrukkelijk vermeld wordt dat het om erfpacht gaat. Rekening houdend met het feit dat dit via de notaris geregeld wordt (die tevens een informatieverplichting heeft), is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BRUSSELS PROJECTS
Product/Dienst: Erfpacht
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Immobiliën
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/08/2007