BRUSSELS AIRLINES – 15/05/2012

Beschrijving van de reclame

De affiche beeldt het verbaasde gelaat af van een man met een baard en lang haar. Daarnaast de slogan “Oh My God!”.

Motivering van de klacht(en)

1) Jezus wordt belachelijk gemaakt. Bespotting. Geen respect voor christenen.

2) Deze reclame kwetst door het gebrek aan respect voor Christus en voor de overtuigingen van de christenen.

3) Volgens de klager is deze campagne zeer smakeloos en gebruikt zij de afbeelding van een persoon die lijkt op Jezus Christus. Dit is eenvoudigweg godslastering en is duidelijk aanstootgevend. De adverteerder zou nooit een gelijkaardige campagne durven lanceren met een verwijzing naar de profeet Mohammed omdat dit tot gewelddadige reacties zou leiden.

4) Smakeloos! Gebrek aan respect voor het christendom! Onkundig gebruik van de Engelse taal...

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij een nieuwe marketingcampagne lanceerde gebaseerd op verrassende gezichten, met als doel het publiek te intrigeren en de aandacht te trekken op zijn recente promoties. De afgelopen maanden heeft hij verschillende afbeeldingen gebruikt, zoals de kerstman in de zomer, het vrijheidsbeeld en een vrouw met een zwart/wit gezicht.
Volgens de adverteerder is de affiche in kwestie volledig in lijn met deze strategie. Deze keer werd gekozen voor het gezicht van een surfer. Sommigen herkennen hierin misschien het gezicht van Jezus, maar wanneer men op de banner op de website klikt, zal men zien dat het een surfer is die de tarieven voor tal van zomerbestemmingen promoot.
De slogan “Oh My God” – “Mon Dieu” die bij de afbeelding wordt gebruikt, wordt verondersteld wereldwijd de meest gebruikte slagzin te zijn om een positief verrassend gevoel uit te drukken.
De adverteerder haalde aan nooit de intentie te hebben gehad om met de marketingcampagne mensen te “shockeren”. Hij misbruikt geen religieuze symbolen en spot hier zeker niet mee. De afbeelding is op een zodanige manier gebruikt dat ze niet van aard is om te denigreren of om religieuze overtuigingen in diskrediet te brengen. De adverteerder heeft het grootste respect voor alle religies.
Zoals vorige afbeeldingen is ook deze campagne uitvoerig getest bij een testpubliek bestaande uit mensen met een verschillende religieuze achtergrond vooraleer zij gelanceerd werd. Deze campagne is ook voorgelegd aan de JEP en heeft een gunstig advies gekregen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche het verbaasde gelaat afbeeldt van een man met een baard en lang haar, met daarnaast de slogan “Oh My God!”.

De Jury is van mening dat deze afbeelding, voor zij die er een weergave van Jezus in zouden zien, op een zodanige manier wordt gebruikt dat ze niet van aard is om te denigreren of om religieuze overtuigingen in diskrediet te brengen, noch om schade te berokkenen aan christelijke waarden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BRUSSELS AIRLINES
Product/Dienst: vliegtuigtickets
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/05/2012