BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK – 20/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een man die een boek aan het lezen is voor een open haard. Plots zegt hij tegen zijn vrouw: “Vrouwke, ik weet niet wat het is, maar ik mis iets”. Op dat moment komt zijn echtgenote binnen met een dienblad waarop een glas Kasteelbier staat. Ze antwoordt: “uw Kasteelbierke zeker.”
Man: “Dat is het.”
Mannenstem: “Kasteelbier. Thuisplezier.”
Het product wordt in beeld gebracht, samen met de vermelding van de educatieve slogan en het website adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is duidelijk alleen op mannen gericht en duwt vrouwen terug naar hun plekje achter en voor de haard. Deze reclame is vernederend voor de vrouwen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten verwonderd te zijn dat iemand aanstoot neemt aan deze spot. Hij benadrukte dat het geenszins de bedoeling was om iemand te kwetsen of te vernederen. Hij stelde dat men het als een toeval kan beschouwen dat de vrouw de man bediende en niet omgekeerd. Hij bevestigde tevens dat hij er in alle geval op zou letten dat de vrouw in zijn eventuele toekomstige reclame niet meer in een ondergeschikte toestand zal worden getoond.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze Tv-spot een scène toont waarbij een vrouw haar echtgenoot bedient van een Kasteelbier, zonder dat de man zich minachtend of dominant gedraagt ten opzichte van zijn echtgenote.

De Jury is van oordeel dat deze spot traditioneel overkomt waarbij bepaalde gewoonten van de oudere generatie worden uitvergroot, doch zonder dat dit als seksistisch dient beschouwd te worden of stereotypen bestendigt die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Product/Dienst: Kasteelbier
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/11/2007