BMW – 20/04/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie met de slogan : “Het mooiste aan deze diesel bevindt zich onder uw rechtervoet”, toont in een rode gloed de afbeelding van een BMW met de nummerplaat “MöRT 9.138”. De tekst verwijst ondermeer naar de sportieve prestaties van de dieselmotor, verbluffende prestaties, de nieuwste technologieën en eindigt aldus : “Allemaal goed voor een kolossaal koppel en flink wat rijplezier. Uw rechtervoet moest het eens meemaken”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de Febiac-code want de tekst gaat over de snelheid, de kracht van de motor en “het kolossaal koppel” als criterium voor rijplezier. De auto-industrie moet bestuurders aanzetten tot verantwoord rijgedrag terwijl de reclame autorijden uitsluitend in verband brengt met snelheid. De reclame is agressief en het ethisch verantwoord karakter van de nummerplaat met de tekens “MoRT” moet worden onderzocht.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de reclame geen gebruikt maakt van snelheid als argument en ook de verleidelijkheid ervan niet suggereert. Het als argument gebruiken of de suggestie van de reservekracht is enkel verboden indien dit tot bedoeling heeft tot snelheid aan te sporen, hetgeen hier zeker het geval niet is.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de tekst en de afbeelding niet naar snelheid verwijzen of tot agressief rijgedrag aansporen en vond dat het woord “mort” niet te lezen is op de nummerplaat uit de streek van München. Bij afwezigheid van strijdigheid met de Febiac-code, heeft zij dan ook geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: 5 Reeks Diesel
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/04/2000