BIOFORUM WALLONIË – 09/02/2011

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een appel met de vermelding “Un fruit sain … et plus!” gevolgd door een tekst die de kwaliteiten van het Biogarantie label beschrijft.

Motivering van de klacht(en)

De klager stelt zich vragen over de conformiteit van de beweringen met de ICC code. De reclame geeft de indruk dat appels met het Biogarantie label vol vitaminen zitten, authentiek en lekker zijn en dat andere niet bio appels die behandeld zijn met chemische producten … dat niet zijn. Ook al is de smaak van bio appels anders, dan nog kan men lekkere appels met vitaminen vinden die niet bio zijn. Deze indruk wordt versterkt door de vermelding “Un fruit sain … et plus!”.

Aangezien het Biogarantie label een label is dat gebruikt wordt op producten in supermarkten hecht de klager veel belang aan deze vermelding en daarom vindt hij dat deze reclame op een denigrerende manier geïnterpreteerd kan worden, ten nadele van de consument.

Standpunt van de adverteerder

De klacht zegt dat men een niet biologische, authentiek en lekkere appel kan vinden. BioForum heeft nooit het tegendeel beweerd: de woorden authentiek en lekker zijn adjectieven die overeenstemmen met de eigenschappen van de biologische productie:

Authentique: qui est conforme à son apparence. (Le Petit Robert)
Een biologische appel is authentiek omdat men geen toevlucht heeft tot chemische behandelingen tijdens of na de productie. De adverteerder verwijst naar studies en benadrukt dat de appelteelt, in het algemeen, zeer rijk is aan pesticiden, fungiciden en andere producten. De overblijfsels van pesticiden worden meer een meer beschouwd als factoren die het ontstaan en de ontwikkeling van bepaalde kankers bevorderen. Bovendien geeft de biologische landbouw de voorkeur aan lokale soorten die aangepast zijn aan het klimaat waarin ze zich ontwikkelen. Deze soorten zijn beter bestand tegen parasieten en de grillen van het weer en hebben geen nood aan chemische behandelingen

Délicieux: qui est extrêmement agréable, procure des délices. (Le Petit Robert)
Het adjectief lekker is natuurlijk een subjectief begrip. De biologische landbouw laat de consument niettemin toe om ten volle te genieten van de smaak van de voedingsmiddelen. Het fruit en de groenten worden rijp geoogst, ze hebben geen versnelde groei gekend met chemische meststoffen en zijn altijd in volle grond geteeld.

Plus de vitamines ?
Het is moeilijk om beweren dat een bio product meer vitaminen bevat dan een gewoon product. Het vitaminegehalte van een stuk fruit of een groente is evenzeer afhankelijk van de gekozen soort, de oogsttijd van het seizoen en de manier waarop het fruit geconsumeerd wordt. De meerderheid van de vitamines bevindt zich daarentegen net onder de schil. Met een gewoon stuk fruit gaat men de neiging hebben om het te schillen. Een stuk fruit van biologische afkomst heeft geen chemische behandeling ondergaan en kan dus ongeschild worden opgegeten. De opname van vitamines zal dus groter zijn dan met een niet biologisch stuk fruit. Wat er ook van zij, de aangeklaagde reclame vermeldt nergens dat biologisch fruit meer vitamines zou bevatten dan een gewoon product aangezien ze zich beperkt tot de vermelding dat het fruit “vol vitamines” (plein de vitamines) zit.

Un fruit sain… et plus
BioForum bevestigt met deze slogan dat een Biogarantie® appel gezond is (vrij van chemische producten, geteeld met respect voor het biologisch lastenboek). De woorden “Et plus!” verwijzen naar de criteria van duurzame ontwikkeling die onlangs werden ingevoerd in het Biogarantie® lastenboek en dit komt in de reclameboodschap tot uiting met de woorden “En outre, l’agriculteur qui les produit en reçoit un prix équitable”.
Producten met het Biogarantie® label beantwoorden niet alleen aan de wettelijke eisen maar ook aan aanvullende criteria die verder gaan dan wat de wet voorschrijft.
Het Biogarantie® label is een Belgisch privaat collectief merk met als missie:
1. De consument toelaten producten van biologische landbouw in één oogopslag te herkennen,
2. De biologische sector ontwikkelen en toezicht houden op het correcte gebruik van het merk Biogarantie®,
3. Anticiperen op de evolutie van de wetgeving door normen te definiëren voor domeinen die nog niet gedekt worden door de Europese verordening (textiel, horeca, cosmetica, schoonmaakmiddelen, zeezout, …).

Producten uit de biologische landbouw moeten voldoen aan de verschillende normen ( Europese Verordening 834/2007 , het Biogarantie® lastenboek).

De huidige campagne heeft als doel om duidelijk te maken dat het merk Biogarantie® de garantie biedt dat de producten van een gecontroleerde biologische teelt afkomstig zijn en dat ze eveneens in overeenstemming zijn met globalere duurzaamheidnormen, zowel op ecologisch als op sociaal vlak.

De reclame kan dus op geen enkel moment beschouwd worden als zijnde denigrerend voor de consument.
In tegendeel, de reclame werd opgesteld in volledige overeenstemming de regels die toegepast worden door de JEP, ook met de bepalingen van de ICC code (eerlijk, waarachtig,..).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een appel toont met de vermelding “Un fruit sain … et plus! » gevolgd door een tekst die de kwaliteiten van het Biogarantie label beschrijft.

De Jury is van oordeel dat deze advertentie eerder reclame maakt voor het label ‘Biogarantie’ dan voor appels in het algemeen. Ze is eveneens van oordeel dat de woorden ‘Elles sont authentiques et délicieuses parce qu’elles ne sont pas traitées avec des produits chimiques’ een niet exclusieve reden uitdrukken, één van de vele criteria voor de fruitsmaak. De Jury heeft genoteerd dat de woorden ‘… et plus!’ verwijzen naar een criterium van duurzame ontwikkeling kenmerkend voor het Biogarantie merk.

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze advertentie niet van aard is om de consument te misleiden wat betreft de eigenschappen van het product. De advertentie bevat evenmin elementen die denigrerend zijn ten opzichte van appels van gewone teelt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BIOFORUM WALLONIË
Product/Dienst: Biogarantie appels
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/02/2011