BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES – 27/09/2001

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Berlitz Waterloo”, vermeldt het
volgende : “Speciaal voor de vakantie, 54 uren voor 8000 BF, Engels of Nederlands, 15 uren met lesgever, 24 uren groepsgesprek, 15 uren multimedia”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is misleidend. Men spreekt van een prijs voor een bepaald aantal uren, maar de uren zijn slechts eenheden van 45 minuten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een vergetelheid ging in de bedoelde reclame. Hij bevestigt dat de zin die vermeldt dat de les 45 minuten duurt in al hun brochures en reclame vermeld wordt. De adverteerder heeft een exemplaar van een andere verschenen advertentie overgemaakt die inderdaad vermeldt dat een lesuur 45 minuten duurt. Hij benadrukt dat omwille van deze vergissing en teneinde hun fout te herstellen, het tijdschrift in kwestie hem een nieuwe gratis advertentie beloofd heeft voor de maand september.

Jurybeslissing

Teneinde haar ervan te vergewissen dat er geen andere advertenties bestaan die nalaten te vermelden dat een lesuur 45 minuten duurt, heeft de Jury de klaagster opnieuw gecontacteerd. Bij gebreke aan bevestigend antwoord vanwege de klaagster en rekening houdend met de meegedeelde informatie door de adverteerder, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES
Product/Dienst: Taallessen
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/09/2001