BEORIGINAL – 23/02/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een pas bevallen vrouw die recht zit op een bevallingstafel met haar benen nog in de beugels en met schoenen aan van het merk. Zij kijkt in de richting van de baby die zich in de handen bevindt van één van de twee dokters die naast de bevallingstafel staan.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is limiet op het vlak van seksisme. Het is ongepast om een verband te leggen tussen een bevalling en het feit dat men van zijn schoenen houdt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij heeft willen afbeelden wat voor hem het mooiste moment uit het leven is, namelijk de geboorte van een kind. Het leek hem amusant dit in verband te brengen met schoenen, want het is vanzelfsprekend dat niemand eraan zou denken deze aan te houden op zo'n moment, behalve als men er niet kan aan weerstaan, hetgeen de boodschap is die hij probeert te brengen en die boven alles het publiek dient te vermaken. Op geen enkel ogenblik heeft hij het beeld van de vrouw willen aantasten, integendeel het idee bestond erin een elegante en ontroerende foto te realiseren.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, heeft de Jury gemeend dat deze afbeelding geen onfatsoenlijke of seksistische elementen bevat en niet van aard is om afbreuk te doen aan het beeld van de vrouw. Aangezien de wijze waarop een geboorte hier werd afgebeeld om het product in de verf te zetten, geen afbreuk doet aan waarden en daar er geen inbreuken zijn op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BEORIGINAL
Product/Dienst: Schoenen
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/02/2005