BELOVO FLANDERS NV – 25/10/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over: “Weg met vooroordelen over eieren. Licht en lekker, het Columbus ei verhoogt de cholesterol niet. Het Columbus ei, niets dan goeds.”.
Tekst op het scherm: “Alfa-linoleenzuur helpt om de normale cholesterolwaarde in het bloed op peil te houden. Het gunstige effect treedt op bij een consumptie van 2 g per dag in combinatie met een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl (gekoppeld aan regelmatige lichaamsbeweging).”;
“www.columbus-egg.be”.
Logo Columbus met daaronder de tekst: “Het ei, niets dan goeds!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vraagt zich af op welke wijze dit product, dat een ei blijft, de cholesterol niet zou verhogen. Hij vraagt zich af of dienaangaande testen werden uitgevoerd dan wel of het om een misleidende reclame gaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de Verordening (EU) nr 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan de gebruiksvoorwaarden voor de claim met betrekking tot cholesterol bepaalt.

Deze Verordening bepaalt met name dat de claim volgens dewelke Alfa-linoleenzuur (ALA) bijdraagt tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed alleen gebruikt mag worden voor levensmiddelen die ten minste een bron van ALA zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN OMEGA-3-VETZUREN, zoals omschreven in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g ALA.

Om een bron van omega-3-vetzuren te zijn, bepaalt de Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidclaims voor levensmiddelen dat het product ten minste 0,3 g ALA per 100 g en per 100 kcal moet bevatten.

Het Columbus ei bevat 1,0 g per 100 g en 0,66 g per 100 kcal.

De claim mag dus gebruikt worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de Verordening (EU) nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan, die met name bepaalt dat de claim volgens dewelke Alfa-linoleenzuur (ALA) bijdraagt tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed alleen gebruikt mag worden voor levensmiddelen die ten minste een bron van ALA zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN OMEGA-3-VETZUREN, zoals omschreven in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g ALA.

Om een bron van omega-3-vetzuren te zijn, bepaalt de Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidclaims voor levensmiddelen dat het product ten minste 0,3 g ALA per 100 g en per 100 kcal moet bevatten.

De Jury heeft eveneens kennis genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk het Columbus ei 1,0 g ALA per 100 g en 0,66 g per 100 kcal bevat.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren wat betreft het gebruik van de gezondheidsclaim als zodanig.

Daarentegen is de Jury van mening dat, rekening houdend met de lengte van de tekst die de informatie voor de consument vermeldt, de verschijningstijd op het scherm te kort is. Ze is van mening dat de consument integraal kennis moet kunnen nemen van de vermeldingen in kwestie in normale leesomstandigheden. De verschijningstijd moet de consument in staat stellen om de totaliteit van de informatie te lezen zonder dat hij moet wachten op een heruitzending van de reclame om er volledig kennis van te kunnen nemen.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury de adverteerder verzocht om de tekst op een zichtbare en leesbare manier te laten verschijnen en bij gebreke hieraan de TV-spot niet meer uit te zenden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame niet meer uitgezonden wordt en dat hij voor de toekomst rekening zal houden met de Jurybeslissing.

Adverteerder: BELOVO FLANDERS NV
Product/Dienst: Columbus eieren
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  25/10/2013