BELGACOM – 23/10/2012

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Voice-over (man): “Exclusief, Proximus en Belgacom samen in één pack nemen, dat is verbazend voordelig.
Een voorbeeld:”
Man: “Goeiedag ik ben Sven, al lang Proximus-klant.
Ik was vroeger bij Telenet voor mijn internet en tv, maar dan heb ik alles omgeschakeld naar Belgacom, samen met mijn Proximus-abonnement dan. En nu bespaar ik 210 euro per jaar.”
Voice-over (man): “Bespaar ook verbazend veel.
Bel 0800/22.800
Internetsnelheden kunnen verschillen.
Kijk voor alle details op belgacom.be/besparen.”
Voice-over (vrouw): “Belgacom en Proximus, elke dag meer mogelijkheden.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager laat de spot iemand aan het woord die de overstap maakt naar Proximus en daar duidelijk de vermelding bij maakt dat hij 210 euro goedkoper af is dan bij Telenet, terwijl deze laatste een soortgelijke reclame heeft lopen maar geen andere aanbieders vernoemt en ook geen bedragen die men kan besparen. De klager vindt dit misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klager niet preciseert waarom deze radiospot als misleidend beschouwd zou worden. Volgens de adverteerder kan de spot echter geenszins als misleidend beschouwd worden. Er wordt duidelijk vermeld dat een Proximus-klant zijn internet- en tv-abonnement van Telenet dient over te schakelen naar een Belgacom-pack en dat het in dergelijk geval mogelijk is € 210 per jaar te besparen.

Voor de concrete vergelijking tussen de diensten van Telenet en de packs van Belgacom, wordt in de spot naar een website verwezen. Op de eerste pagina van deze website, wordt de in de radiospot vermelde vergelijking reeds toegelicht: “Sven heeft € 210 bespaard. Hij had Smart 35 en een Telenet Fibernet Shake met internet en tv en schakelde over naar een Belgacom Pack. Hij wilde graag onbeperkt blijven surfen. Ontdek hoe u ook € 210 per jaar kunt besparen.” Indien de bezoeker op de link klikt, vindt hij een verklarende tabel.

De Wet op de Marktpraktijken bepaalt dat er rekening dient gehouden te worden met de aard van het communicatiemedium om na te gaan of er sprake is van misleiding. Er wordt erkend dat het medium radio niet geschikt is om alle details van een aanbieding weer te geven. Het volstaat om de krijtlijnen weer te geven en een verwijzing naar een verduidelijkende website, zoals hier het geval is.

Daarnaast dient men ook de context/omstandigheden van de reclame te bekijken. De radiospot maakt deel uit van een uitgebreide reclamecampagne in Vlaanderen. Naast de radiospot, bestond er o.a. ook een “print” waarin de getuigenis van Sven hernomen wordt. De kleine lettertjes vermelden duidelijk welke diensten vergeleken worden. Deze print verscheen in verschillende kranten.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot die onder meer het volgende vermeldt:
Man: “Goeiedag ik ben Sven, al lang Proximus-klant. Ik was vroeger bij Telenet voor mijn internet en tv, maar dan heb ik alles omgeschakeld naar Belgacom, samen met mijn Proximus-abonnement dan. En nu bespaar ik 210 euro per jaar.”
Voice-over (man): “Bespaar ook verbazend veel. Bel 0800/22.800. Internetsnelheden kunnen verschillen. Kijk voor alle details op belgacom.be/besparen.”

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op het feit dat de adverteerder een concurrent aanhaalt in zijn reclame met daarbij een bedrag dat de consument kan besparen bij overstap van deze concurrent naar de adverteerder.

De Jury vestigt er dienaangaande de aandacht op dat vergelijkende reclame toegelaten is op voorwaarde dat zij voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 19, § 1 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

De Jury heeft er nota van genomen dat de radiospot verwijst naar een verduidelijkende website waar aan de hand van enkele voorbeelden de details en de beperkingen van het aanbod van de adverteerder worden uiteengezet.

In de veronderstelling dat de in de op de website vermelde tabellen weergegeven informatie feitelijk correct is, is de Jury van oordeel dat aan de door de wet gestelde voorwaarden voldaan is, zodat in casu sprake is van een geoorloofde vergelijking.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Proximus & Belgacom in één pack
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/10/2012