BELGACOM – 07/12/2004

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont onder de vorm van een parodie een fragment uit de film King Kong die zich op een wolkenkrabber bevindt en een jonge vrouw in zijn hand houdt. Zij smeekt hem om haar los te laten, waarop hij haar vertederend aankijkt en vervolgens loslaat. Men ziet en hoort haar naar beneden vallen. Slogan : “Soms blijf je beter waar je bent, bij Belgacom bijvoorbeeld”.
Het tweede deel van de spot toont een opening in de straat in de vorm van een menselijk lichaam, waar politieagenten en verschillende mensen in paniek rond staan. Men hoort een vrouwenstem die roept : “Let me out”. Tekst : “Soms blijf je beter waar je bent, bij Belgacom bijvoorbeeld. Want dankzij één van onze tariefformules bel je zolang je wilt voor 20 eurocent per gesprek. Kies jou tarief op 0800/22 800. Belgacom”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame banaliseert het fenomeen zelfmoord en beschuldigt de Belgacom cliënten die voor andere operatoren hebben gekozen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij geenszins de consumenten heeft willen choqueren of provoceren. Zijn campagne bevat een grote dosis humor en de parodie op de echte King Kong film versterkt het idee dat dit verhaal pure fictie is. Dit laat trouwens toe om de feiten te relativeren met een glimlach en afstand te nemen. Hij benadrukte dat hij in geen geval het fenomeen zelfmoord heeft willen banaliseren en dat de scène in kwestie redelijkerwijs ook niet kan geïnterpreteerd worden als een daad van zelfmoord. Het was evenmin zijn bedoeling om de cliënten een schuldgevoel te geven omdat ze naar de concurrentie gegaan zijn, maar louter om hen door middel van een humoristische spot bewust te maken van het feit dat men soms beter blijft waar men is. Hij bevestigde tevens dat hij het geheel van deze campagne voorafgaandelijk laten testen heeft en dat de resultaten positief waren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het duidelijk om een parodie op de film King Kong gaat. Zij heeft gemeend dat binnen een duidelijk karikaturale context, deze spot niet aanzet tot geweld of geweld banaliseert en evenmin van aard is om een verkeerde boodschap te brengen aan het publiek. Zij is de mening toegedaan dat deze spot door het grote publiek zeker niet zal gepercipieerd worden als het banaliseren van zelfmoord, noch als het oproepen van enig schuldgevoel. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Tarieven
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/12/2004