BASE – 15/03/2016

Beschrijving van de reclame

Instagram:

De advertentie op Instagram toont enkele smartphones met daarbij in een gele cirkel “vanaf 29€ met BASE 25”.
Rechts onderaan de afbeelding een knop “meer informatie”.
Daaronder de tekst: “Hoe zot is dees? Voor slechts 29€ heb je al een iPhone 6s, Samsung S6 Edge of een Samsung Grand Prime met een BASE 25 of hoger!”.

Radiospot:

VO: “Een bruine beer loopt een Baseshop binnen.”
Beer: “Ik kom voor die Samsung Grand Prime van 29€.”
Man: “Ja, maar beren kunnen toch niet bellen.”
Beer: “Nee, maar ik zal hem voor de gps-functie gebruiken eh.”
Man: “Ahja, om uw weg te vinden in ’t bos.”
Beer: “Ma, neje zot.”
Man: “Nee?”
Beer: “Om de weg te vinden in ’t stad eh.”
Man: “Ah ja.”
Beer: “In ’t bos ken ik mijne weg.”
Man: “Ah ja.”
VO: “Hoe zot is dees? De deals van Base. Nu een Samsung Grand Prime voor maar 29€ met Base 25. Info en voorwaarden in je Baseshop of op base.be. Go Mobile, Base.”

TV-spot:

Men ziet een man die bewegingsloos in de lucht hangt in een kantoor. Een andere man komt binnen en spreekt de poetsvrouw die onder de eerste man aan het stofzuigen is aan.
Man: “Wat is er hier gebeurd?”
Vrouw: “Ik zei hem dat ge bij Base nu nen iPhone 6s kunt krijgen voor maar 29€.”
Man: “29€? Joehoe!”
De tweede man springt omhoog en blijft eveneens zweven.
VO: “Hoe zot is dees? Nu een iPhone 6s voor maar 29€. Go Mobile. Base.”
Op het scherm verschijnt op het einde van de spot in een groene cirkel:
749€
599€
of
29€
+24x23,75€*

Met daarnaast onder meer:
150€ korting vanaf Base 25
Info en voorwaarden op Base.be.

Motivering van de klacht(en)

1) Volgens de klager zijn de tekst bij de advertentie en de radiospot misleidend. Er wordt hier gesuggereerd dat men al voor 29 euro een iPhone 6s krijgt bij een abonnement via BASE. Niets is minder waar. Bij de iPhone 6s krijgt men uiteindelijk een korting van maar 150 euro op de aankoopprijs van een iPhone 6s (749 euro).
Dat er bij de eerste betaling maar 29 euro zou betaald moeten worden is volgens hem geen argument. De klager zou dan ook graag hebben dat deze advertentie wordt gewijzigd en overal bv. 150 euro korting wordt gebruikt i.p.v. "vanaf 29 euro" of "voor slechts 29 euro heb je al een toestel".

2) De klager haalt aan dat het in wezen alleen gaat om een voorschot en dat men daarna gebonden is aan een lening van 24 maanden om de rest van het toestel af te betalen, zodat het geen 29 euro is maar bv. 549 euro (in combinatie met een abonnement van 25 euro per maand). Volgens hem gaat het om volksverlakkerij en dient meteen te worden geadverteerd met de 549 euro i.p.v. met “29 + 24x + abo”.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder zijn de klachten ongegrond aangezien hij geen wettelijke inbreuk heeft gepleegd met de reclame en er meer bepaald geen sprake is van “misleidende reclame”.

De reclame op Instagram geeft te kennen dat de consument middels betaling van 29 EUR kan beschikken over een GSM-toestel, maar uiteraard zijn hieraan allerlei voorwaarden verbonden. Om die voorwaarden te kennen moet men klikken op de grote tekst onderaan de foto: “Meer informatie.”
De eerste voorwaarde is dat men een abonnement moet nemen bij Base. Dit wordt meegedeeld voor wie op meer informatie klikt door de vermelding “met abonnement”.
Ten tweede moet de consument het telefoontoestel gedurende de abonnementsduur betalen aan Base. Wie op meer informatie klikt, leert dat de consument de eerste maand 29 EUR moet betalen en dat hij vanaf dan voor een iPhone een maandelijkse afbetaling moet verrichten van 23,75 EUR gedurende 24 maanden of van 25,55 EUR gedurende 18 maanden (naargelang het type telefoon – voor andere types telefoons gaat het om andere bedragen).
De adverteerder geeft dus als “teaser” weer dat de consumenten vanaf 29 EUR een Gsm-toestel kunnen bekomen, met de uitnodiging om te klikken op de woorden “Meer informatie”. Door hierop te klikken leert de consument dat hij na betaling van 29 EUR de GSM inderdaad ontvangt en kan gebruiken, maar dat hij wel nog gedurende 18 of 24 maanden de GSM moet afbetalen.
Door deze informatie te voorzien voor iedereen die verder klikt, is de reclame niet misleidend. Zoals artikel VI. 99 WER voorziet, moet de consument immers kijken naar de “feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden en de beperkingen van het communicatiemedium in aanmerking genomen.”
De eerste foto en vermelding van 29 EUR zullen de aandacht van de consument trekken en als de consument meer wil weten over de voorwaarden dan kan hij verder klikken om alle informatie te bekomen. Vóór de consument enige beslissing kan nemen over een mogelijke aankoop heeft hij alle informatie hierover ontvangen, zodat hij niet misleid is.

Specifiek met betrekking tot de TV-spot, deelde de adverteerder nog mee dat heel duidelijk vermeld staat in de reclame dat het aanbod 29 EUR is + 24 x 23,75 EUR of 599 EUR, i.p.v. 749 EUR.
De informatie die hier aan de consument wordt gegeven is dan ook feitelijk juist, zeer duidelijk en voor geen enkele verkeerde interpretatie vatbaar. De gemiddelde consument zal dus niet misleid zijn.

Specifiek met betrekking tot de radiospot, deelde de adverteerder nog mee dat deze niet verbonden is aan een bijkomend afbetalingsplan. Er zijn geen radiospots voor consumenten waarbij er een toestel wordt verkocht op afbetaling.
De kostprijs van het toestel is dus éénmalig 29 euro met een BASE 25 (hetgeen ook duidelijk vermeld wordt) en daarna moet de klant maandelijks niets extra betalen voor het toestel. Ook hier meent hij dat de klant dus niet misleid wordt. Alle relevante voorwaarden worden duidelijk vermeld in de radiospot.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de betrokken reclames – een radiospot, een TV-spot en een advertentie op Instagram – en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft tevens nota genomen van de website van de adverteerder waarnaar in diens antwoord wordt verwezen.

Op de website heeft de Jury met name vastgesteld dat de actie onder meer aangekondigd wordt aan de hand van de tekst “vanaf 29€ vanaf BASE 25” met na doorklik afbeeldingen van verschillende modellen smartphones.

Zij heeft vervolgens vastgesteld dat:

  • de Samsung Galaxy Grand Prime verkrijgbaar is aan 29€ met abonnement of aan 179€ zonder abonnement;
  • de Samsung Galaxy S6 Edge verkrijgbaar is aan 29€ + 24 maanden x 21,66€ met abonnement of aan 549€ met abonnement of aan 699€ zonder abonnement;
  • de Apple iPhone 6s verkrijgbaar is aan 29€ + 24 maanden x 23,75€ met abonnement of aan 599€ met abonnement of aan 749€ zonder abonnement.

Met betrekking tot de radiospot die de Jury onderzocht, waarin slechts promotie wordt gevoerd voor de Samsung Grand Prime, is de Jury van mening dat deze niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden omtrent de draagwijdte van het aanbod, aangezien het betrokken toestel daadwerkelijk verkrijgbaar is aan de prijs van 29€ met abonnement.

Zij heeft bovendien nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk er geen radiospots zijn voor consumenten waarbij er een toestel wordt verkocht op afbetaling.

Met betrekking tot de advertentie op Instagram, heeft de Jury echter vastgesteld dat deze in algemene bewoordingen het volgende affirmeert: “Voor slechts 29€ heb je al een iPhone 6s, Samsung S6 Edge of een Samsung Grand Prime”.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument hieruit zal afleiden dat ook een iPhone 6s en een Samsung S6 Edge daadwerkelijk verworven kunnen worden aan de prijs van 29€, daar waar blijkt dat voor deze modellen dit vermelde bedrag slechts verwijst naar een eerste aanbetaling en de consument daarna gedurende een bepaalde periode nog maandelijkse aflossingen zal dienen te verrichten om de eigendom van het toestel te verwerven.

De Jury is van mening dat de wijze waarop de prijs in casu wordt gepresenteerd de gemiddelde consument aldus kan misleiden. Met name is de Jury van mening dat de gemiddelde consument door deze presentatie bedrogen kan worden ten aanzien van de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, en er aldus toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De Jury is bovendien van mening dat de bij doorklik op de knop “meer informatie” op de website van de adverteerder weergegeven informatie in casu van aard is om de hoofdboodschap van de reclame – dat het toestel daadwerkelijk verkrijgbaar is aan de prijs van 29€ – dermate te ondergraven dat de vermelding van deze informatie geen afbreuk doet aan het misleidend karakter van de reclame zelf.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze advertentie op Instagram misleidend is in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Ook met betrekking tot de TV-spot is de Jury van mening dat in de voice-over op affirmatieve wijze wordt gesteld dat “ge bij Base nu nen iPhone 6s kunt krijgen voor maar 29€” en dat er “nu een iPhone 6s voor maar 29€” is.

Net zoals bij de advertentie op Instagram is de Jury van mening dat de gemiddelde consument hieruit zal afleiden dat ook een iPhone 6s daadwerkelijk verworven kan worden aan de prijs van 29€ en dat de gemiddelde consument door deze presentatie bedrogen kan worden ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel.

De Jury is bovendien van mening dat de op het eindscherm van de spot kort weergegeven informatie in casu van aard is om de hoofdboodschap van de reclame – dat het toestel daadwerkelijk verkrijgbaar is aan de prijs van 29€ – dermate te ondergraven dat de vermelding van deze informatie geen afbreuk doet aan het misleidend karakter van de reclame zelf.

De Jury is derhalve van oordeel dat ook deze TV-spot misleidend is in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de advertentie op Instagram en de TV-spot te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclames niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de TV-spot werd stopgezet en de Instagram advertentie werd aangepast.

Adverteerder: BASE
Product/Dienst: Smartphones met abonnement
Media: TV, Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/03/2016