BAKKER HILLEGOM B.V. – 10/11/2011

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als titel “Reageer snel! Uw A-merk cadeau wordt aan een andere klant weggegeven...” vermeldt onder meer het volgende: “U heeft volgens ons systeem recht op een A-merk cadeau, maar u heeft dit niet opgevraagd. Zonde, want het is van het topmerk Grundig, Sony of Canon en u krijgt het helemaal gratis bij uw tuinbestelling. Omdat ik me niet kan voorstellen dat u het cadeau niet gratis wilt ontvangen is er alsnog één voor u gereserveerd. Dit is uw allerlaatste kans. P.S. U heeft 3 dagen om het gratis op te vragen. Daarna wordt uw cadeau vergeven aan de volgende klant.”

Motivering van de klacht(en)

Via email werd een aanbieding gedaan voor een cadeau, gratis bij een tuinbestelling.
De klager denkt bij een A-merk aan prijzen zoals TV's en hifi (Sony), TV's (Grundig) en foto toestellen (Canon). Spijtig genoeg was het dus het Grundig cadeau (een zaklamp). Let vooral op de grote doos die men gebruikt om de suggestie te wekken dat het A-merk cadeau een groot cadeau betreft.
Het gaat dus om een vrij waardeloos geschenk.
Het gaat om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De e-mail is bedoeld om de klanten de mogelijkheid te geven een cadeautje van een A-merk op te vragen.
In deze mail is te zien dat van een drietal merken, stapels dozen snel kleiner worden. De stapel met Grundig dozen blijft over. Het is dus voor klanten duidelijk dat het om een Grundig cadeau gaat.
Op de dozen staat de merknaam van de drie merken vermeld. Er staan verder geen afbeeldingen op de dozen van producten als televisies of hifi, zoals de klant suggereert. Juist naar aanleiding van de eerste melding die door een klant werd ingediend, waarin werd gesteld dat er producten met verschillende waarden te zien waren en onduidelijk was wat de klant zou winnen, is de eerste mail aangepast. Om iedere mogelijke onduidelijkheid bij klanten weg te nemen is in plaats van verschillende geschenken, alleen een verrassingsdoos afgebeeld. De klant ontdekt nu dat hij altijd een verrassing van het merk Grundig kan opvragen. In betreffende mailing zijn dan ook nergens artikelen van het merk Grundig te zien waardoor de klant zou kunnen denken dat hij een TV o.i.d. zou krijgen.

Op vraag van de Jury heeft de adverteerder de volgende informatie meegedeeld.

M.b.t. wel/geen aankoopverplichting:
Alle ontvangers van een e-mail ontvangen aan het begin van het seizoen altijd de tuincatalogus met bestelbon in print inclusief de algemene verkoopvoorwaarden. Klanten weten daardoor dat ze altijd het cadeau kunnen opvragen zonder aankoopverplichting. De verzendkosten zijn wel van kracht, die zijn hetzelfde als de verzendkosten bij een bestelling van de producten: €4,95. In principe meldt de adverteerder bij iedere e-mailing nieuwsbrief nog eens apart de algemene voorwaarden. De klantenservice heeft de instructie om iedere klant die een cadeau opvraagt dit te allen tijde toe te kennen.

M.b.t. de cadeau’s:
Van ieder van de cadeau’s had de adverteerder nog een voorraad van enkele honderden stuks. De geschenken zijn:
1) Sony herschrijfbare cd's
2) Canon calculators
3) Grundig zaklampen & tafellampen.
Alle geschenken komen uit dezelfde prijsklasse.
40 Belgische klanten hebben het Grundig geschenk opgevraagd. Op de emails voor Canon & Sony zijn gelijkwaardige aantallen verzonden. Er zijn geen klanten die niets hebben ontvangen omdat ze te laat gereageerd hebben.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de e-mail met als onderwerp “Reageer snel! Uw A-merk cadeau wordt aan een andere klant weggegeven...”.

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mail onder meer het volgende vermeldt: “Dit is uw allerlaatste kans. (...) U heeft 3 dagen om het gratis op te vragen. Daarna wordt uw cadeau vergeven aan de volgende klant”. Als men doorklikt komt men op een webpagina waar men aan een ‘spel’ kan deelnemen dat recht geeft op een cadeau en waar men onder meer leest: “Bestel direct uit onze prachtige tuincollectie en vraag ’m gratis op!”.

De Jury is van mening dat de consument hieruit zal afleiden dat hij een bestelling moet plaatsen om het cadeau te kunnen krijgen. Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er echter nota van genomen dat er geen aankoopverplichting is en dat dit deel uitmaakt van de algemene verkoopvoorwaarden.

Om misleiding te voorkomen en rekening houdend met artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury dan ook de adverteerder verzocht om in de e-mail zelf of via een link de relevante algemene verkoopvoorwaarden en de eventuele specifieke voorwaarden van de actie te vermelden.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er tevens nota van genomen dat de klantendienst de instructie heeft om iedere klant die een cadeau opvraagt dit steeds toe te kennen. Doordat echter druk op de consument wordt uitgeoefend door te beweren dat het cadeau naar een andere persoon zal gaan als de klant niet snel reageert, is de Jury van oordeel dat hier sprake is van misleiding omtrent de beschikbaarheid teneinde de consument ondoordacht te doen beslissen, wat strijdig is met artikel 91, 7° van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken.

Gelet op voorgaande en op basis van de bovenvermelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen of niet meer te verspreiden.

Overeenkomstig art. 9 van het Juryreglement, heeft de Jury de adverteerder tevens verzocht om zijn volgende campagne voorafgaandelijk aan de Jury voor te leggen. Dit geldt voor de volgende reclame die uitgaat van zijn bedrijf, ongeacht over welk product / welke actie het gaat.

De adverteerdeer heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven en dat hij zijn eerstvolgende e-mail campagne vooraf zal voorleggen.

Adverteerder: BAKKER HILLEGOM B.V.
Product/Dienst: tuinproducten
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/11/2011