BACARDI-MARTINI – 05/12/2011

Beschrijving van de reclame

De TV-spots voor William Lawson’s tonen telkens rechts een fles William Lawson’s met daarnaast een gevuld glas, en links het ontblote bovenlijf van een man die van het glas drinkt of een andere actie onderneemt.
De voice-over bestaat uit een aan het weer gerelateerde uitspraak in het Engels die onderaan in het Nederlands vertaald wordt:
“Highlanders verkiezen 40°.”
“Morgen regent het geen whisky. Maar geen probleem, het bestaat ook in flessen.”
“Het is mooi weer, maar laat ons niet overdrijven.”

In het midden verschijnt telkens de slogan “William Lawson’s. No Rules, Great Scotch.”
In de linkerbovenhoek staat telkens de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” te lezen in kleinere witte letters op de achtergrond in grijstinten en zwart.

De TV-spot voor Martini Brut toont een vrouw die een fles neemt uit een ijsemmer met flessen Martini Brut.
Voice-over: “Vrienden Van de Veire zijn vrienden van Martini Brut”.

Motivering van de klacht(en)

Op VRT, net voor het 18u journaal, wordt geadverteerd voor alcohol (William Lawson). Ook na het journaal van 18u wordt reclame gemaakt voor William Lawson, direct erna wordt reclame gemaakt voor Ketnet. Dit is gerichte reclame naar de jeugd/jongeren toe en mag niet getolereerd worden, zeker niet van een zender die leeft van de giften van de belastingbetaler. Ook in de Peter Van de Veire shows wordt constant reclame gemaakt voor Martini, ook in previews op uren waar veel jeugdige kijkers zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de bewuste commercial uiteraard steeds door de VAR op voorhand gescreend wordt, maar dat het evenwel niet zijn verantwoordelijkheid is dat Ketnet (na het journaal van 18u) zijn reclame uitzendt terwijl er veel jeugdige kijkers voor de buis zitten. Indien dit wel het geval zou zijn, betreurt hij dat ten zeerste. In het sponsorpakket zitten eveneens trailers die door de zender worden ingepland.
De adverteerder meent derhalve dat hier allerminst sprake is van een overtreding van de wet op de ethische praktijken van zijnentwege.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van drie TV-spots voor William Lawson’s en één TV-spot voor Martini Brut.

De Jury heeft vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op de uitzenduren van de spots in kwestie.

Op basis van de gegevens waarover de Jury beschikt, heeft de Jury echter geen schending van artikel 11.2 van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant) kunnen vaststellen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Met betrekking tot één van de William Lawson’s TV-spots heeft de Jury evenwel vastgesteld dat deze het volgende vermeldt: “Highlanders verkiezen 40°”.
De Jury is van oordeel dat deze vermelding manifest het alcoholgehalte niet slechts ter informatie vermeldt en dat een hoog alcoholgehalte hier als een kwaliteit wordt voorgesteld, wat strijdig is met artikel 10 van het Convenant.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om deze spot te wijzigen en bij gebreke daaraan deze spot niet meer te verspreiden.

Wat de educatieve slogan betreft, heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat de slogan wel vermeld wordt in de drie onderzochte TV-spots voor William Lawson’s. Overeenkomstig artikel 11.1 + bijlage B van het Convenant dienen hierbij echter met name de volgende richtlijnen nageleefd te worden:

- Plaats: De slogan wordt onderaan het beeld geplaatst, horizontaal en deel uitmakend van de visual.
- Kleur: Positief of negatief - duidelijk onderscheidend van de achtergrondkleur.

De Jury heeft de adverteerder dan ook verzocht om de vermeldingen van de educatieve slogan in deze spots aan te passen zodat deze niet langer strijdig zijn met voormelde bepalingen.

Vervolgens heeft de Jury vastgesteld dat de slogan ontbreekt in de onderzochte TV-spot voor Martini Brut.

De Jury heeft de adverteerder dan ook verzocht om de educatieve slogan in deze spot te vermelden, overeenkomstig artikel 11.1 + bijlage B van het Convenant.

De adverteerder bevestigde de beslissing van de Jury in al haar elementen te zullen naleven.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: William Lawson’s
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  05/12/2011