AUTORECLAME 2011 (VORK) – 30/04/2011

Beschrijving van de reclame

- Garage Poncin (Seat)
- Mitsubishi Motors Belgium
- D’ieteren (Seat)
- Garage Detournay (Skoda)
- Ets Willems (Seat)

Motivering van de klacht(en)

Als de reclame geen specifieke versie betreft, maar wel een reeks voertuigen van hetzelfde model of hetzelfde merk, is het noodzakelijk dat de uiterste waarden van het gemiddelde verbruik evenals de gemiddelde CO2-uitstoot worden vermeld op basis van de officiële testcyclus voor het gamma voertuigen waarop de reclamecampagne betrekking heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertenties verschillende modellen omvatten. De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de adverteerder ervoor gekozen heeft om de gegevens betreffende brandstofverbruik en CO2-uitstoot te vermelden aan de hand van een vork, namelijk de reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste verbruik/CO2-uitstoot van de modellen in kwestie.

De Jury heeft vastgesteld dat op de websites van de adverteerders andere cijfers vermeld worden voor het slechtste verbruik/de slechtste uitstoot.

De vork is dus niet conform de voorschriften van het koninklijk besluit van 5 september 2001 (bijlage IV) en artikel 5 van de Febiac code.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerders verzocht om hun advertenties te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het KB van 05/09/2001 en artikel 5 van de Febiac code en intussen deze advertenties niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerders hebben bevestigd dat ze de beslissing van de Jury zullen naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werden deze dossiers afgesloten.

Adverteerder: AUTORECLAME 2011 (VORK)
Product/Dienst: AUTORECLAME 2011 (VORK)
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/04/2011