AUTORECLAME 2011 (MILIEUBEWERING) – 30/04/2011

Beschrijving van de reclame

 Auto Desmet (KIA)
 Opel Dufour (KIA)
 Ets Lucy (KIA)
 Renard et Fils (Renault)
 Garage de la Croisée (Ford)
 Toyota Belgium

Motivering van de klacht(en)

1) De vermelding « moteur propre » is een absolute bewering die impliciet met zich meebrengt dat de wagen in kwestie geen effect zou hebben op het milieu, wat in werkelijkheid niet het geval is (hij blijft CO2 uitstoten). Deze reclame is dus strijdig met artikel 7 van de milieureclamecode en artikel E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel

2) De vermelding « Nouvelle Mégane Berline un plaisir pour l’environnement » is een absolute bewering die impliciet met zich meebrengt dat de wagen in kwestie geen effect zou hebben op het milieu, wat in werkelijkheid niet het geval is (hij blijft CO2 uitstoten). Deze reclame is dus strijdig met artikel 7 van de milieureclamecode en artikel E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

3) De vermelding « C’est agréable. Tout comme ses émissions de CO2 (la plus basse de sa catégorie) » gekoppeld met de vermelding « Profitez encore de la prime fédérale de 15% » is een absolute en misleidende bewering die op impliciete wijze met zich meebrengt dat de wagen in kwestie geen effect zou hebben op het milieu, wat in werkelijkheid niet het geval is (hij blijft CO2 uitstoten). Deze reclame is dus strijdig met artikel 7 van de milieureclamecode en artikel E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.
Het feit dat de lezer misleid wordt doordat men laat verstaan dat men met 119-152 gCO2/km kan profiteren van 15% federale premie is in strijd met de milieureclamecode en met artikel 5 van de ICC code dat bepaalt dat “Marketing communication should be truthful and not misleading”.

4) De vermelding « un plaisir de conduire propre » is een absolute bewering die impliciet met zich meebrengt dat de wagen in kwestie geen effect zou hebben op het milieu, wat in werkelijkheid niet het geval is (hij blijft CO2 uitstoten). Deze reclame is dus in strijd met artikel 7 van de milieureclamecode en artikel E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

5) De vermelding « moteur propre » is een absolute bewering die impliciet met zich meebrengt dat de wagen in kwestie geen effect zou hebben op het milieu, wat in werkelijkheid niet het geval is (hij blijft CO2 uitstoten). Deze reclame is dus in strijd met artikel 7 van de milieureclamecode en artikel E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.
Het feit dat de lezer misleid wordt doordat men laat verstaan dat men met 117 g CO2/km een federale premie van 3% kan bekomen is strijdig met de milieureclamecode en met artikel 5 van de ICC code dat bepaalt dat “Marketing communication should be truthful and not misleading”.
 

Jurybeslissing

1) De Jury heeft vastgesteld dat de advertenties onder meer « moteur diesel propre » vermelden.

De Jury is van oordeel dat een dieselmotor niet schoon kan zijn aangezien hij nog steeds afvalstoffen uitstoot (fijn stof, CO2, NOx, ...) en dat de bewering in kwestie dus misleidend is.

Op basis van artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffend marktpraktijken en consumentenbescherming, artikels 3, 5 en E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en artikels 1 en 3 van de milieureclamecode, heeft de Jury aan de adverteerder gevraagd om deze advertenties te wijzigen door de vermelding “moteur diesel propre” te verwijderen en bij gebreke hieraan, deze niet meer te verspreiden.

2) De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie vermeldt : « Nouvelle Mégane Berline un plaisir pour l’environnement ». De Jury is van mening dat deze vermelding een absolute bewering is die impliciet met zich meebrengt dat de wagen in kwestie geen effect zou hebben op het milieu, wat in werkelijkheid niet het geval is aangezien hij CO2 blijft uitstoten. De Jury is dus van oordeel dat deze vermelding strijdig is met artikel 7 van de milieureclamecode en artikel E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft aan de adverteerder gevraagd om deze vermelding te wijzigen of te verwijderen en, bij gebreke hieraan, deze niet meer te verspreiden.

3) De Jury heeft vastgesteld dat de reclame onder andere vermeldt “... c’est agréable. Tout comme ses émissions de CO2 (la plus basse de sa catégorie) » alsook « Profitez encore de la prime fédérale de 15% » en de vork met betrekking tot de CO2 uitstoot : 119-159 g/km CO2.

De Jury is van mening dat de reclame in kwestie niet laat verstaan dat de wagen in kwestie geen effect zou hebben op het milieu. Op voorwaarde dat het inderdaad de laagste uitstoot is in zijn categorie, misleidt de vermelding “Tout comme ses émissions de CO2 (la plus basse de sa catégorie)” de consument niet. Het is ook geen te absolute bewering. De Jury heeft daarom gemeend terzake geen opmerkingen te moeten formuleren.

Anderzijds hebben voertuigen die meer dan 105 g CO2/km uitstoten (wat hier het geval is) geen recht op een federale premie van 15%. De Jury is dus van oordeel dat de vermelding “Profitez encore de la prime fédérale de 15%” misleidend is.

Op basis van artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, artikels 3, 5 en E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en artikels 1 en 3 van de milieureclamecode, heeft de Jury aan de adverteerder gevraagd om de advertentie te wijzigen door de vermelding in kwestie te verwijderen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

4) De Jury heeft vastgesteld dat de reclame onder andere vermeldt « un plaisir de conduire propre ».

De Jury is van oordeel dat deze bewering impliciet met zich meebrengt dat de wagen in kwestie schoon is. De Jury is eveneens van oordeel dat een wagen niet schoon kan zijn aangezien hij nog steeds afvalstoffen uitstoot (fijn stof, CO2, NOx, ...) en dat de bewering in kwestie dus misleidend is.

Op basis van artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, artikels 3, 5 en E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en artikels 1 en 3 van de milieureclamecode, heeft de Jury aan de adverteerder gevraagd om de advertentie in kwestie te wijzigen door de vermelding « un plaisir de conduire propre » te verwijderen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

5) De Jury heeft vastgesteld dat de reclame voor de Kia Venga onder andere vermeldt « moteur diesel propre » en « 3% prime fédérale incluse » en ook de vermelding betreffende CO2 uitstoot : « 117 G/KM ».

De Jury is van oordeel dat een dieselmotor niet schoon kan zijn aangezien hij nog altijd afvalstoffen uitstoot (fijn stof, CO2, NOx, …) en dat de bewering in kwestie dus misleidend is.

Bovendien komen voertuigen die meer dan 115 g CO2/km uitstoten (wat hier het geval is) niet in aanmerking voor de federale premie van 3%. De Jury is derhalve van oordeel dat de vermelding “3% prime fédérale incluse” misleidend is.

Op basis van artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, artikels 3, 5 en E1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en artikels 1 en 3 van de milieureclamecode, heeft de Jury aan de adverteerder gevraagd om de advertentie in kwestie te wijzigen door de vermeldingen « moteur diesel propre » en « 3% prime fédérale incluse” te verwijderen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerders hebben bevestigd dat ze de beslissing van de Jury zullen naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werden deze dossiers afgesloten.

Adverteerder: AUTORECLAME 2011 (MILIEUBEWERING)
Product/Dienst: AUTORECLAME 2011 (MILIEUBEWERING)
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/04/2011