AUM – 09/11/1999

Beschrijving van de reclame

De affiche voor een gratis huis-aan-huis magazine toont de afbeelding van een vrouw met een bloedneus, met daaronder de slogan “Apart slaat alles”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is in strijd met de eerbiediging van de menselijke waardigheid en het beginsel van gelijke rechten. De Europese Unie sprak zich uitdrukkelijk uit tegen de verspreiding van afbeeldingen in reclame die afbreuk doen aan de waardigheid van de vrouw of haar gelijkwaardigheid met de man. Het betreft hier vrouwonterende, vrouwdiscriminerende, vrouwkleinerende, vrouwvijandige reclame.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de reclame kwetsend en onterend is t.a.v. vrouwen en strijdig met de regels inzake de waardige voorstelling van de vrouw in de reclame. Zij formuleerde dan ook een advies van voorbehoud en heeft de adverteerder aangeraden in de toekomst dergelijke thema's niet langer te gebruiken in reclame. Humor heft inderdaad de ethische verantwoordelijkheid niet op.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat het nooit in zijn bedoeling heeft gelegen om met de campagne geweld op vrouwen goed te keuren of aan te moedigen, doch dat geen verdere reclame-uitingen meer gepland zijn met afbeeldingen die als gewelddadig t.a.v. vrouwen kunnen geïnterpreteerd worden.

Adverteerder: AUM
Product/Dienst: Apart Magazine
Media: Affiche
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  09/11/1999