ALTO CAFE – 03/10/2017

Beschrijving van de reclame

Het aankondigingsbord bevat rechts bovenaan het logo van de adverteerder en daaronder de tekst: “Een klein hongertje ?”.
Daaronder, in een witte cirkel, de tekst:
“2 Dagvers belegde boterhammen naar keuze (met ernaast een afbeelding van een bord met twee boterhammen)
=
een Espresso of Americano (enkel) aan (met ernaast een afbeelding van een koffiebeker)
€1”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de boodschap misleidend. Hij interpreteert dit als een klein hongertje (= 2 boterhammen of 1 Espresso/Americano) voor 1 euro maar moest twee boterhammen kopen om een koffie voor 1 euro te krijgen. Volgens hem staat dit niet duidelijk aangegeven en kan het symbooltje tussen de tekst (blijkbaar een gelijkheidsteken) voor om het even welke grafische interpretatie vatbaar zijn.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van het reclamebord in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is van mening dat deze reclame voldoende duidelijk maakt dat de consument binnen het raam van de gepromote actie bij aankoop van twee belegde boterhammen recht heeft op een koffie aan de prijs van 1 euro en niet de boodschap brengt dat zowel de twee belegde boterhammen als de koffie afzonderlijk verkrijgbaar zijn aan de vermelde promotieprijs.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ALTO CAFE
Product/Dienst: Alto Café
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/10/2017