ALTERNATIVE FILMS – 07/03/2012

Beschrijving van de reclame

De trailers tonen verschillende scènes van de film, waaronder seksscènes.

Eén affiche toont een man in maatpak die de benen van een vrouw vasthoudt, met de tekst « Je rentre en réunion ». De andere affiche toont een man in maatpak, GSM in de hand, met, ter hoogte van zijn geslachtsdeel, de achterkant van het hoofd van een vrouw waarvan de handen op zijn bovenlichaam geplaatst zijn, met de tekst “ça va couper, je rentre dans un tunnel”.
Onderaan de affiches, de tekst “Les Infidèles – 29 février 2012”.

Motivering van de klacht(en)

Klachten met betrekking tot de trailers :
Erg expliciete seksscène op een uur waarop kinderen nog voor de buis kunnen zitten.

Het is een misbruik van vertrouwen om reclame te maken voor deze film in bioscoopzalen wannneer deze gevuld zijn met families en jongeren die gekomen zijn om een film voor alle leeftijden te zien. Het is niet omdat een film van dit genre uitkomt dat wij er het slachtoffer van moeten zijn.

Klachten met betrekking tot de affiches :
Deze affiche getuigt van een gebrek aan respect voor de vrouw, door haar ten dienste van de man te tonen, die getoond wordt als de baas, die profiteert van zijn machtspositie om een vrouw seksueel (en brutaal) te onderwerpen in de context van het bedrijfsleven.

Deze reclame banaliseert iets dat objectief gezien fout, slecht en tegennatuurlijk is.

Aanslag op de goede zeden. Vernederend voor vrouwen. Een kwetsend en vernederend beeld voor de vrouw. Seksistische voorstelling van vrouwen als ‘voorwerp’. Bevestiging van genderstereotypes. Banalisering van het seksisme en de objectificatie van de vrouw. Seksistische voorstelling van mannen als ‘kinderen-idioten’.

De tekst boven de foto heeft een dubbele betekenis die extreem vulgair is en te suggestief, zelfs voor kinderen van 10 jaar.

Het is erg shockerend en traumatiserend voor kinderen die het risico lopen van het normaal te gaan vinden om beelden te zien die de vrouw herleiden tot een voorwerp en die de seksualiteit van haar betekenis ontdoen door elke link met liefde te schrappen.

Standpunt van de adverteerder

De Belgische verdeler van de film heeft meegedeeld dat ‘Les Infidèles’ “Kinderen toegelaten” werd verklaard. Volgens hem heeft dit het onschuldig karakter van de film bevestigd, ver van eender welk discriminerend, gewelddadig, racistisch of seksistisch aspect. Enkel humoristisch en suggestief, toont de film niets en is het niet zijn bedoeling om te provoceren of te shockeren.
Aangezien bovendien de beelden van de trailer zich in de film bevinden, had de Commissie van het Ministerie van Justitie er niets op aan te merken.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury verduidelijkt dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over het cinematografisch werk ‘Les Infidèles’, maar wel over de reclame die erover gemaakt wordt. De Jury heeft er vervolgens nota van genomen dat het thema van de film betrekking heeft op ontrouw. De Jury is derhalve van oordeel dat het legitiem is om dit onderwerp op te roepen in de reclame (de affiches en de trailers) om een film die hierover gaat te promoten.

Dit gezegd zijnde, heeft de Jury vervolgens het ethische / wettelijke karakter van de afbeelding van de mens op de affiches en in de trailers onderzocht. Wat de trailers betreft, is de Jury van mening dat de beelden die getoond worden zich (zoals alle trailers) beperken tot het overnemen van fragmenten van de film en dus informatie geven in verband met het genre van de film (waarover de Jury zich opnieuw niet uit te spreken heeft). Wat de affiches betreft, zij tonen de acteurs in overdreven situaties die overeenstemmen met de geest van de film in kwestie. Één van de acteurs, Jean Dujardin, is trouwens goed bekend bij het publiek als iemand die in meerdere komedies heeft meegespeeld. De beelden die overgebracht worden door de affiches zullen dus door het publiek ervaren worden als zijnde deze van een komedie en zijn niet van aard om denigrerend te zijn voor vrouwen of mannen.

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat, in deze context, de campagne (affiches en trailers) geen aanstootgevende of onfatsoenlijke tekstuele of visuele elementen bevat, dat ze niet van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten en geen andere bepalingen van de Regels inzake de afbeelding van de mens overtreedt.

Wat betreft de plaatsen waar en de uren waarop de reclames worden verspreid, richt de Jury zich naar de beslissing van de Commissie van de FOD Justitie die de film ‘Kinderen Toegelaten’ verklaard heeft.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ALTERNATIVE FILMS
Product/Dienst: film ‘Les Infidèles’
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/03/2012