ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES – 10/11/2010

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat een vader horen die fluistert in het oor van zijn kind die luidop herhaalt wat zijn papa zegt:
« Bonjour docteur, j’ai le dos complètement coincé. J’arrive à peine à conduire, alors je vous dis pas le temps que ça m’a pris pour venir jusqu’ici. En fait, c’est arrivé hier matin et depuis je souffre le martyre. C’est sûrement un lumbago».
Voice-over : « On aimerait tous avoir moins de 7 ans pour profiter de soins de santé 100% remboursés par la Mutualité Chrétienne de la province du Luxembourg. Infos et conditions sur mc.be. La Mutualité Chrétienne. La solidarité, c’est bon pour la santé ».

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame immoreel:
- men zet kinderen aan om te liegen om van gratis gezondheidszorg te genieten,
- men zet aan tot medische overconsumptie,
- men legt de nadruk op het tekort van het RIZIV

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het om een nationale campagne gaat en gaf nadere uitleg mbt de klacht:

- Het is evident dat de spot humoristisch bedoeld is. Het kind liegt niet, maar herhaalt gewoon de woorden die de volwassene hem toefluistert in zijn vervormde kindertaal en op een heel uitgesproken manier. De volwassene wordt voorgesteld als iemand die minder dan 7 jaar zou willen zijn om te kunnen genieten van gezondheidszorg die 100% terugbetaald wordt.

- Het doel van de adverteerder met dit nieuwe voordeel dat deel uitmaakt van de complementaire verzekering ( en dus niet van de verplichte verzekering, en dus ook geen bezwaar maakt op het budget van het RIZIV zoals de klager suggereert), is eerst en vooral om de financiële barrières voor de zorg van jonge kinderen te verlichten. Gemiddeld geeft een gezin meer dan 70 euro per jaar uit voor de medische en paramedische kosten van een kind van minder dan 7 jaar. Dit voordeel maakt deel uit van een breed aanbod van diensten van het christelijke ziekenfonds die als doel hebben de kosten ten laste van jonge ouders te verlichten voor de zorg van hun kinderen.

- Er wordt nergens aangezet tot overconsumptie. In tegendeel zelfs, omdat deze terugbetaling van remgeld slechts mogelijk is bij geconventioneerde artsen, die dus de officiële tarieven toepassen. Dit wordt ook duidelijk meegedeeld op de website van de adverteerder en in zijn communicatiedragers.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een vader ensceneert die aan zijn kind toefluistert wat hij aan de dokter moet zeggen. De voice-over zegt namelijk: “On aimerait tous avoir moins de 7 ans pour profiter de soins de santé 100% remboursés par la Mutualité Chrétienne de la province du Luxembourg. Infos et conditions sur mc.be”.

Vooreerst is de Jury van mening dat het figuurlijke van de radiospot zo evident is dat de reclame niet van aard is om kinderen aan te sporen om te liegen.

Vervolgens heeft de Jury, op basis van het schrijven van de adverteerder, genoteerd dat de terugbetaling van het remgeld slechts mogelijk is bij geconventioneerde artsen en dat het voordeel in kwestie deel uitmaakt van de complementaire verzekering en niet van de verplichte verzekering.

Wat betreft het eerste punt (geconventioneerde artsen), is de Jury van oordeel dat dit duidelijk weergegeven wordt op de website www.mc.be wanneer men op de aanbieding in kwestie klikt en dat het derhalve voldoende is om ‘Infos et conditions sur mc.be’ in de radiospot te vermelden.

Wat betreft het tweede punt (voordeel verbonden aan de complementaire verzekering), is de Jury van oordeel dat deze essentiële informatie noch uit de radiospot, noch uit de webpagina in kwestie blijkt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame de consument ertoe kan brengen om een commerciële beslissing te nemen die hij anders niet zou genomen hebben en derhalve strijdig is met artikel 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en de bescherming van de consument alsook met artikels 3 en 5 van de ICC code.

Gelet wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deradiospot en/of de website te wijzigen zodat het voor de consument duidelijk zou zijn dat het voordeel in kwestie deel uitmaakt van de complementaire verzekering - en bij gebreke hieraan deze spot niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat de spot niet meer uitgezonden wordt en dat hij de website zal wijzigen.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES
Product/Dienst: Gratis gezondheidszorg voor kinderen jonger dan 7 jaar
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  10/11/2010