ALFA MEUBLES – 23/02/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie van 2 pagina's kondigt de definitieve sluiting en de totale uitverkoop van de winkel aan en toont verschillende foto's van meubels met prijsaanduiding. Op de linkerpagina wordt een revolver afgebeeld met daaronder de volgende tekst: « Mourir pour une idée, l'idée nous a effleuré… Revivre est notre seule ambition. »

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is verontwaardigend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij in geen geval iemand heeft willen aanzetten tot zelfmoord. De zin geeft in het kort de ontreddering weer van een werkgeefster die alles wat ze bezat in een winkel gestoken heeft waarvan ze afstand zal moeten doen wegens een nakende sluiting. Bovendien eindigt de zin met een hoopvolle boodschap: « … revivre est notre seul ambition. »

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze reclame die een revolver toont om een boodschap te brengen, die impliciet verwijst naar zelfmoord zelfs indien er een positief aspect is, niet van de beste smaak getuigt. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren, overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: ALFA MEUBLES
Product/Dienst: Meubilair
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  23/02/2005