ACCENT – 17/09/2008

Beschrijving van de reclame

De campagne bestaat uit een reeks advertenties waarbij telkens een medewerkster/er van Accent afgebeeld wordt met een bijhorende slogan waarin telkens het woord « vast » voorkomt :
-Ik ken je beter dan mijn vaste vriend, Véronique

-Die zit vast. Nu jij nog. Jolijn.
-Jij en ik zijn vast twee handen op één buik. Sandra

-Hou je vast, want we gaan er stevig tegen aan. Marline.

-Ook als je vastzit, laat ik je niet los. Els

-Ik weet jouw plekje vast wel te vinden. Anja

-Ik vind jouw job, daar mag je me op vastpinnen. Caroline.

-Ik ben vastbesloten om het beste in jou naar boven te halen. Bart.

Dezelfde afbeeldingen (met meer medewerkers-telkens apart aan te klikken) zijn beschikbaar op de website www.accent.be.

Motivering van de klacht(en)

Deze campagne bevat verschillende visuals waarbij 18 vrouwen en slechts 1 man worden afgebeeld. Zij geeft de indruk dat enkel vrouwen in interimbureaus werken en zij de klanten (mannen) aan vast werk helpen. Dit betekent dat vrouwen enkel in functie van de man zijn succes werken en bestaan en dit dan nog door zichzelf als lustobject aan te prijzen. Bovendien bevat elke visuel seksuele connotaties: de vrouwen worden voorgesteld als “onderworpen aan”, als seksuele diensters (bijna als prostituees).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de doelstelling van deze reclamecampagne erin bestaat om uitzendarbeid te promoten, meer bepaald uitzendjobs met kans op vast werk. De adverteerder onderscheidt zich in de uitzendwereld door uitzendjobs optie vast, met garantie aan te bieden, hetgeen zijn core business is. Vandaar de slogans waarin telkens het woord "vast" voorkomt.

Hij stelde tevens dat de reclamecampagne ook enig is in die zin dat alle afgebeelde personen, daadwerkelijk werknemers (uitzendconsulenten) zijn van Accent Jobs for People nv. (zowel man als vrouw. )

Dat er meer vrouwen dan mannen in de reclamecampagne afgebeeld worden, is volgens de adverteerder louter het gevolg van de man/vrouw-verdeling in zijn medewerkersbestand. Hij deelde mee dat er in de uitzendsector in het algemeen, en dus ook bij Accent Jobs for People nv, significant meer vrouwen dan mannen als uitzendconsulent werkzaam zijn. Aangezien hij in deze campagne vooral een representatief beeld wilde geven van de consulenten die de sollicitanten (onze doelgroep) zullen begeleiden, komen logischerwijze meer vrouwen in beeld. Hij voegde eraan toe dat het helemaal niet zo is dat de advertenties met een vrouwelijke medewerkster uitsluitend op mannen zouden gericht zijn en omgekeerd.

Hij betreurde dat de klager achter de onschuldige foto's en slogans met het kernwoord "vast" seksuele connotaties zoekt en de medewerksters vergelijkt met prostituees.

Hij deelde tenslotte mee dat de reclamecampagne helemaal niet discriminatoir of seksistisch bedoeld is.

Op verzoek van de Jury deelde de adverteerder mee welke afbeeldingen gepubliceerd werden onder de vorm van advertenties in dagbladen/magazines (Véronique, Jolijn, Sandra, Marline, Els, Anja, Caroline,Bart en een collage HRM, allen enkel in het Nederlands) en deelde tevens mee dat elke advertentie het logo en website-adres vermelden.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury opgemerkt dat de campagne opgebouwd is rond het woord “vast” dat in elke visual voorkomt teneinde het uitzicht op vast werk als troef op de voorgrond te plaatsen.

De Jury heeft genoteerd dat de afgebeelde personen daadwerkelijk werknemers zijn van Accent Jobs for People en dat het feit dat er meer vrouwen dan mannen afgebeeld worden, een gevolg is van de man/vrouw-verdeling in het werknemersbestand.

De Jury is van oordeel dat indien deze campagne op de website geraadpleegd wordt waar ze in haar geheel te zien is (lijst met aan te klikken namen met bij elke foto een gepersonaliseerde boodschap met email-adres), de context en de boodschap in dit geval duidelijk zijn en deze campagne dan niet van aard is om choquerend over te komen. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt de campagne op de website.

Indien deze visuals echter verspreid worden via dagbladen/magazines of affiches (zoals bijvoorbeeld in Metro of Vacature), ontbreekt echter voor de lezer deze context en is de boodschap minder voor de hand liggend (lijst met medewerkers, gepersonaliseerde boodschap en email-adres ontbreken). De lezer krijgt op dat ogenblik slechts kennis van één visual, zonder noodzakelijkerwijs ook kennis te zullen nemen van de andere visuals. De Jury heeft bijgevolg een voorbehoud geformuleerd voor de verspreiding via print van bepaalde visuals met hun bijhorende slogan, met name :
-Kristien – Ik ben alvast klaar voor een wild avontuur
-Kathleen – Tussen ons blijft het vast niet bij praten alleen
-Candy – Een vaste partner is niet genoeg voor mij.
Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat enkel de visuals Veronique, Jolijn, Sandra, Marline, Els, Anja, Caroline, Bart en een collage verspreid werden in Metro of Vacature.

Onder voorbehoud dat bovenvermelde drie visuals niet verspreid worden via print, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht te bevestigen dat de visuals Kristien, Katleen en Candy niet zullen verspreid worden via print.

De adverteerder deelde mee dat aangezien de campagne periodiek verschijnt in het medium Vacature, hij ervan overtuigd is dat er een compleet beeld wordt gegeven van de campagnelijn. Hij stelde het advies van de Jury ernstig te nemen en derhalve bereid is om de campagne aan te passen (verwijzing naar volledige campagne opnemen).

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ACCENT
Product/Dienst: Uitzendjobs met optie vast
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  17/09/2008