ABVV INTERIM – 01/10/2014

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat de volgende tekst:
Bovenaan links in kleine letters: “-Week van de arbeidsmobiliteit-”;
Daaronder in grote letters: “voor (m/v) met ééndagstalent”, met daarnaast in een roze kader: “Nieuw in België”;
Daaronder aan de linkerkant: “Ben jij zo’n ééndagstalent?
Wij vinden meteen de passende job voor 1 dag, of met verschillende dagcontracten. Zo rijg je de ene rijke ervaring na de andere aan elkaar!” en “Op zoek naar werknemers voor 1 dag?
One Day Interim verzekert sterke uitzendkrachten met dagcontracten. Want vaste contracten zijn niet meer van deze tijd. Zo heeft u nooit te maken met een overvloed aan werk of werknemers.”;
En aan de rechterkant, in roze letters: “beter even alles geven dan een saai lang werkleven”;
Daaronder, links van een foto van een vrouw, in een roze kader: ““De enige zekerheid die ik heb, is dat ik morgen niet moet terugkomen. Ik kan telkens elders aan de slag. Saaie jobs duren zo nooit lang. Gelukkig maar!” Elise, 32 jaar – Front-desk officer”;
En rechts, eveneens in een roze kader: “one day interim – Specialist in dagcontracten op interimbasis – onedayinterim.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat zijn dochter werk zocht op tijdelijke basis en de reclame voor “One Day Interim” zag.
Nu blijkt echter dat dit volledig valse reclame is en dat er zelfs helemaal geen interimbureau was. Dit is volgens de klager ronduit schandalig; sollen met mensen die willen werken is heel erg.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de campagne “one day interim” een onderdeel was van een sensibiliseringscampagne van de Coördinatie ABVV Interim ter verdediging van de rechten van de uitzendkracht.

Deze jaarlijkse campagne sluit aan bij de “Global action day for descent work and against precarious work” (dit jaar op 7 oktober 2014). Het hoofddoel van de campagne was het aanklagen/uiten van een mening en het sensibiliseren van het grote publiek over het ‘schandelijke’ gebruik van dagcontracten.

Elk jaar kan de campagne zowel qua vorm als qua thema veranderen en wordt gekozen voor diverse actie- en propagandatechnieken.

De campagne 2014 is gestart met een advertentie in een aantal kranten en online bannering op maandag 22 september 2014.

De advertenties in de kranten en de website www.onedayinterim.be werden zodanig opgesteld en opgevat dat van bij het begin de kiemen van twijfel, verbazing, verwondering en verontwaardiging werden ingeplant via de vaak groteske en sloganeske “one-liners” in de advertentie en op de website. Dit heeft uiteindelijk ook aanleiding gegeven tot de reacties die de adverteerder beoogde: verbazing, ongeloof, verontwaardiging over het concept van een interimkantoor exclusief gespecialiseerd in dagcontracten.

Vanaf maandag 22 september om 16.00u heeft de adverteerder de online bannering aangepast en werd duidelijk gemaakt dat het om een publiciteitsstunt ging van de Coördinatie Interim van het ABVV.

De advertentie maakte enkel melding van “one day interim” en de voordelen van een dergelijk systeem, namelijk enkel werken met dagcontracten.
In alle communicatie – behalve in de advertentie – stond de officiële opening van het fictieve uitzendbureau aangekondigd op 25 september.
Geen enkele werkzoekende heeft zich kunnen registeren op de website als kandidaat-uitzendkracht; er is enkel publiciteit gemaakt om het uitzendbureau bekend te maken.
Er werden geen vacatures gepubliceerd en kandidaat-uitzendkrachten die zich via de website ingeschreven hadden om op de hoogte gehouden te worden, kregen op dinsdag 23 september een mail van het ABVV met tekst en uitleg over “one day interim” en de actie.
De wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd gerespecteerd. Geen enkele werkzoekende werd gediscrimineerd.

Negen uur na de eerste reclameboodschap communiceerde de adverteerder tenslotte de sluiting van het fictieve uitzendbureau via de pers, online bannering en een banner die over de website werd geplaatst.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de teasing-advertentie waarmee het fictieve uitzendbureau “One Day Interim” werd aangekondigd.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat de eigenlijke communicatie, namelijk het aanklagen van en het sensibiliseren over de praktijk van dagcontracten, nog diezelfde dag door de adverteerder via verschillende kanalen openbaar werd gemaakt.

De Jury is van mening dat in casu sprake is van een zeer korte teasing-fase om de aandacht te trekken op toekomstige communicatieactiviteiten en dat deze in verhouding staat met het beoogde doel van de campagne.

Zij is tevens van mening dat de campagne niet van aard is om een groep personen te kleineren en evenmin getuigt van een gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid of van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ABVV INTERIM
Product/Dienst: Campagne ‘One Day Interim’ inzake dagcontracten
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/2014