AB INBEV – 11/09/2013

Beschrijving van de reclame

Op de blikjes bier staan afbeeldingen van de verschillende Rode Duivels.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het verzamelen van afbeeldingen van sporters een typisch fenomeen bij de jeugd. Vroeger werd dit ook al gedaan. Denken we hierbij aan de bekende voetbalprentjes van Panini. Door het afbeelden van de Rode Duivels op blikjes bier, worden jongeren (vaak -16-jarigen) aangespoord tot het kopen en/of consumeren van bier teneinde zoveel mogelijk blikjes te verzamelen.
De klager meent dat er een duidelijke schending is van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, meer bepaald van de artikelen 4.1 en 4.5, die respectievelijk bepalen dat reclame niet gericht mag zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel en dat reclame geen gebruik mag maken van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair of in de mode zijn bij minderjarigen alsook van tekeningen of marketingtechnieken waarin beelden of beweringen voorkomen die in hoofdzaak behoren tot de cultuur van de minderjarigen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het voor hem van het grootste belang is om zijn marketingcampagnes op een verantwoorde manier te voeren. Hij is de mening toegedaan dat hij niet gehandeld heeft in strijd met het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, noch zijn eigen Commercial Code of Communications (die op een aantal vlakken zelfs strikter is dan het Convenant), om volgende redenen.

De “panini stickers” waarvan sprake in de klacht werden in het verleden verkocht bij een product (chacha, cent wafers, etc.) dat gericht was op kinderen, hetgeen bij Jupiler helemaal niet het geval is. De adverteerder verkoopt enkel aan consumenten die de gerechtigde leeftijd hebben bereikt en richt zich in zijn marketinguitingen dan ook enkel op volwassen consumenten. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van een leeftijdsverificatie op zijn websites zodat jongeren die geen alcohol mogen drinken, ook geen toegang kunnen hebben tot deze informatie.

Zijn samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in het algemeen en de Rode Duivels in het bijzonder dateert al van meer dan 20 jaar geleden en al zijn marketinguitingen met betrekking tot de Rode Duivels zijn altijd gericht op de volwassen (mannelijke) supporters, nooit op kinderen en/of jongeren. Voor de volledigheid voegt de adverteerder toe dat gelijkaardige acties met foto’s van spelers van de Rode Duivels en uit de ProLeague reeds gevoerd werden in 1998 en 1999.

Een kort overzicht van de sponsors van de KBVB en de Rode Duivels geeft ook duidelijk aan dat het merk “Rode Duivels” hoofdzakelijk gericht is op volwassenen aangezien de hoofdsponsors producten en/of diensten aanbieden die enkel gericht zijn op volwassenen: BMW, PwC, Belgacom, Verelst Bouwonderneming, Ergo Insurance, ING Belgium, GLS (koerierdienst).

Er werd door de adverteerder geen publieke ruchtbaarheid aan deze actie gegeven, behalve via een kort persbericht en via reclame (i) in het winkelpunt (waar dus de verkoop aan niet-gerechtigden verboden is) en (ii) op de website en facebookpagina van Jupiler (waar de leeftijdsverificatie controle op van toepassing is).

Wat de concrete artikelen van het Convenant betreft, is er geen overtreding van artikel 4.1 van het Convenant, aangezien de inhoud van de reclame, noch het communicatiemiddel, gericht zijn op jongeren; het gaat om volwassen voetballers van de Rode Duivels, waarbij het overgrote deel van de supporters die de Rode Duivels volgen ver de leeftijdsgrens voor de consumptie van alcohol heeft overschreden.
Wat artikel 4.5 van het Convenant betreft, stelt de adverteerder heel duidelijk dat de spelers van de Rode Duivels die afgebeeld zijn op de blikken ook niet bijzonder populair zijn bij (enkel) die consumenten die niet de gerechtigde leeftijd hebben bereikt, noch dat de afbeeldingen van de Rode Duivels in hoofdzaak behoren tot de leefwereld van jongeren; de Rode Duivels behoren hoofdzakelijk tot de leefwereld van volwassen mannen, niet van kinderen/jongeren (mede getuige daarvan het late uur waarop de wedstrijden gespeeld en uitgezonden worden).

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van het feit dat de Rode Duivels worden afgebeeld op blikjes bier en heeft deze reclame onderzocht in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury is van mening dat deze reclame zowel door haar inhoud als door het gebruikte communicatiemiddel niet gericht is op minderjarigen maar op de supporters van de Rode Duivels, waarvan de overgrote meerderheid meerderjarig zijn.

De Jury is tevens van mening dat deze reclame geen gebruik maakt van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair of in de mode zijn bij minderjarigen of van tekeningen of marketingtechnieken waarin beelden of beweringen voorkomen die in hoofdzaak behoren tot de cultuur van de minderjarigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet strijdig is met artikels 4.1 en 4.5 van het Convenant die betrekking hebben op alcoholreclame en minderjarigen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/09/2013