AB INBEV – 06/01/2015

Beschrijving van de reclame

De banner toont een kerstboom opgebouwd met bakken Jupiler. In een gele cirkel: “2de bak aan -50% - Actie geldig van 18/12/2014 tot en met 24/12/2014”.
Daarnaast de tekst: “Hier klikken is zelfs niet nodig. Afspraak in de winkel”.
Onderaan: “Mannen weten waarom” en “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.”.

De advertentie met de titel “Kerst voor mannen” toont een kerstboom opgebouwd met bakken Jupiler. In een gele cirkel: “2de bak aan -50% - Geldig van 18/12/2014 t.e.m. 24/12/2014”.
Onderaan: “Mannen weten waarom” en “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de campagne ‘kerst voor mannen’ in strijd met het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken aangezien ze zinspeelt op overmatig alcoholgebruik.
Het reclamebeeld toont een kerstboom die opgebouwd is met tientallen bakken Jupiler. Een dergelijk beeld verwijst naar onverantwoordelijke en overmatige consumptie van alcohol (cf. art. 3.1 van het Convenant). Bovendien wijst de campagne ook op een prijsactie, met name dat de tweede bak Jupiler aan de helft van de prijs gekocht kan worden. Ook dit onderdeel van de campagne lijkt de klager in strijd te zijn met artikel 3.1 van het Convenant.
Ten slotte suggereert deze campagne volgens de klager dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om een feestelijke sfeer te creëren (tijdens de kerstperiode) en is zij daarmee in strijd met artikel 3.5 van het Convenant.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij wou verwijzen naar de kerstperiode met een knipoog naar de manier waarop in die periode in de retailshops sommige displays worden opgesteld. Deze werden geenszins gebruikt om aan te zetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch had hij de intentie om dergelijke consumptie aan te moedigen.

De voorziene korting, zijnde een tweede bak Jupiler aan de helft van de prijs, vormt volgens hem geen inbreuk op artikel 3.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Enerzijds wenst hij te benadrukken dat zijn producten een houdbaarheidsdatum hebben van één jaar, waardoor deze niet direct geconsumeerd moeten worden, anderzijds kan hij meedelen dat deze kortingen gangbaar zijn. Aangezien grote families en/of vrienden in deze periode vaak samenkomen, werd deze actie op dat moment gespeeld. De adverteerder is dan ook van mening dat het geven van een dergelijke korting niet aanzet tot onverantwoord of onwettig drankgebruik.

Integendeel, hij hecht veel belang aan een verantwoorde consumptie van zijn producten. Teneinde de consumenten hier extra bewust van te maken, werd er in de periode van 8 december 2014 tot en met 21 december 2014 een campagne gelanceerd waarbij hij benadrukt dat drinken en rijden niet kan.

Verder stelt hij nergens dat alcoholhoudende dranken noodzakelijk zijn om een feestelijke sfeer te creëren.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame met de titel “Kerst voor mannen” die een kerstboom opgebouwd met bakken Jupiler toont en een promotie “2de bak aan -50%” aankondigt.

De Jury is van mening dat dit campagnebeeld van een kerstboom gevormd met de producten van de adverteerder slechts beoogt te verwijzen naar de kerstperiode.

Zij is van oordeel dat noch het gebruikte beeld, noch het loutere feit dat een promotie wordt aangekondigd van aard zijn om aan te zetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie of dit aan te moedigen.

De Jury is eveneens van mening dat het loutere feit dat naar de kerstperiode wordt verwezen in casu niet van aard is om te suggereren dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om een feestelijke sfeer te creëren.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame geen inbreuk uitmaakt op de artikels 3.1 en 3.5 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/01/2015