AB INBEV – 05/08/2009

Beschrijving van de reclame

Op de website www.hln.be bevindt zich een reclame voor Jupiler Tauro. Tekst: “Jupiler Tauro 8.3. Speel nu de Jupiler Tauro game. Klik hier.”
Afbeelding van een flesje en glas gevuld met het product en de vermelding “Bier drink je met verstand.”

Motivering van de klacht(en)

Het is 14u en men maakt op een vrij populaire site als HLN, reclame voor jupiler bier tauro. Gezien het vroege uur surfen er ook zeer veel beïnvloedbare minderjarigen naar deze site, die op deze manier stimuleert worden om bier te drinken als of het cola is. De klager vindt het een schande dat dit zo vroeg op de dag mag gepubliceerd worden en is van oordeel dat de adverteerder zich niet houdt aan het convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de banner in kwestie op 28 juli 2009 eenmalig en enkel die dag verscheen op hln.be, dit als onderdeel van een bredere communicatiecampagne voor Jupiler Tauro. De adverteerder liet gelden dat deze reclame op voorhand getoetst werd aan de bepalingen van het Arnoldusconvenant en AB InBev vond(en nog steeds vindt) geen inbreuk te hebben begaan op voormelde bepalingen. Het convenant verbiedt immers reclame voor alcoholhoudende dranken in kranten, tijdschriften of soortgelijke media die voornamelijk gericht zijn op kinderen.
De adverteerder bevestigde dat hij als verantwoorde brouwer dit verbod ondersteunt en daarom ook samenwerkt met de mediapartners om ervoor te zorgen dat enkel via kanalen wordt geadverteerd waarmee voornamelijk een volwassen publiek wordt bereikt. In het geval van hln.be, werd hen bevestigd dat 90% van de bezoekers van de website ouder is dan 18 jaar, hetgeen van deze website een ideaal kanaal maakt om een volwassen publiek te bereiken. Hij stelde derhalve dat de samenwerking met hln.be dus niet strijdig is met het convenant, en ook niet met hun eigen bedrijfscode die strikter is dan het convenant en eist dat hun reclame enkel verschijnt in media waarvan het “audience profile” voor minstens 70% bestaat uit mensen boven de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van bier.

De adverteerder stelde niet uit te sluiten dat enkele minderjarigen deze campagne wel gezien hebben toen ze de website van hln.be bezochten; maar dat zullen er dan niet méér geweest zijn dan diegenen die één van zijn reclamepanelen op straat zouden kunnen gezien hebben. Bovendien, een minderjarige die op de link geklikt heeft, zal automatisch op de herinnering gestoten zijn dat de Jupiler Tauro website en het spel enkel toegankelijk zijn voor consumenten boven de 18.

Tenslotte benadrukte hij dat AB InBev, samen met de Belgische Brouwers, grote inspanningen levert om een verantwoordelijke alcoholconsumptie te promoten en ongewenste consumptietrends tegen te gaan. Vanuit die optiek hebben ze zelf mee de basis gelegd voor de sensibiliseringscampagne Respect16, die door hun hele onderneming gedragen en ondersteund wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht, rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De adverteerder deelde mee dat 90% van de bezoekers van hln.be ouder is dan 18 jaar en dat indien een minderjarige op de link zou klikken er een herinnering aanwezig is dat de het spel enkel toegankelijk is voor consumenten boven de 18 jaar.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de reclame en de website de educatieve slogan bevatten.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met het alcoholconvenant.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler Tauro
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/08/2009