Contact

JEP – Orgaan van de Raad voor de Reclame

Maatschappelijke benaming: Raad voor de Reclame (VZW)

Postadres: Barastraat 175, 1070 Brussel (BELGIË)

BTW/ondernemingsnummer: 0408.182.037

E-mailadres: info@jep.be

Tel: 02/502.70.70

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

De Raad voor de Reclame verwerkt persoonsgegevens die aan haar werden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 en de toepasselijke nationale wetgevingen.
Ze kunnen in voorkomend geval aangewend worden om u te informeren over publicaties en activiteiten van de Raad voor de Reclame of van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame.
Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: s.sepul@rvdr-cp.be.
Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens verzoeken wij u om ons Privacybeleid te raadplegen.