ZELFBOUWMARKT – 04/08/2015

Beschrijving van de reclame

De spot op Internet toont een koppel dat de vloer bekijkt in een winkel. De vrouw zet zich recht en zegt: “Mooi glad he! Wat denkt ge?”. De man antwoordt: “Ik weet het niet.”. De vrouw richt haar ogen ten hemel en zucht.
Een verkoper arriveert en vraagt: “Goeiendag, kan ik u helpen?”.
De man: “We zoeken een vloer voor in de keuken.”.
De verkoper: “Ik zie dat ge uw eigen kuisvrouw hebt meegebracht.”.
Op dat moment zien we een vrouw de vloer schoonmaken.
De vrouw: “Anouchka, wat denkte gij?”.
Anouchka (met een Oost-Europees accent): “Goeie vloer madam en geen strepen.”.
De vrouw: “Geen strepen, ha, verkocht!” en ze schudt de hand van de verkoper.

De TV-spot toont een koppel dat de vloer bekijkt in een winkel. De vrouw zet zich recht en zegt: “Mooi glad he! Wat denkt ge?”. De man antwoordt: “Ik weet het niet.”. De vrouw richt haar ogen ten hemel en zucht.
Een verkoper arriveert en vraagt: “Goeiendag, kan ik u helpen?”.
De man: “We zoeken een vloer voor in de keuken.”.
De verkoper: “Ik zie dat ge uw eigen kuisvrouw hebt meegebracht.”.
Op dat moment zien we een vrouw de vloer schoonmaken.
De vrouw: “Anouchka, wat denkte gij?”.
Anouchka: “Goeie vloer madam en geen strepen.”.
De vrouw: “Geen strepen, ha, verkocht!” en ze schudt de hand van de verkoper.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager promoot de spot racistisch gedrag. Hij vindt het schandalig.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder vindt deze klacht totaal onterecht.

Hij deelde mee dat hij zijn spots heeft laten aanpassen en het accent neutraal heeft gemaakt op verzoek van de JEP.
Nu wordt er terug verwezen naar een eerdere spot die niet meer uitgezonden wordt. Alleen de nieuwe versie van de spot wordt uitgezonden op TV.
Bijgevolg is deze klacht volgens hem onontvankelijk en mag er geen gevolg aan gegeven worden.

Bovendien blijft de adverteerder bij zijn standpunt dat hij het grootste respect heeft voor poetsvrouwen. Er zijn volgens hem niet veel poetsvrouwen die een pakket van verloning krijgen en die zo geapprecieerd worden als bij hem.
In het kader van zijn respect voor poetsvrouwen heeft hij deze geïntegreerd in zijn spots. De klant in de spot neemt zijn poetsvrouw mee als experte in onderhoudbaarheid van een keramische tegel. Zij test dit dan ook uit ter plaatse om haar oordeel te kunnen geven, waar dan ook door het koppel naar wordt geluisterd.
Het feit dat ze op haar knieën zit, is geen misprijzing of wat men er ook zou achter zoeken, maar is gewoon fysiek de enige manier om onderhoudbaarheid te testen. Elke dag ziet de adverteerder klanten bij hem op hun knieën zitten om te kijken hoe glad een tegel is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot op de website en op de vimeo-pagina van de adverteerder dezelfde is als de TV-spot die zij in 2014 (datum afsluiting: 19-08-2014) negatief beoordeeld had. De Jury had toen de adverteerder verzocht om deze niet meer te verspreiden. De spot in kwestie toont een koppel dat een vloer komt kiezen en advies vraagt aan hun poetsvrouw met een Oost-Europees accent, die op haar knieën de vloer zit te boenen.

De Jury is van oordeel dat deze spot denigrerend en discriminerend is ten aanzien van poetsvrouwen uit Oost-Europa door spotternij te verwekken gezien de etnische, sociale, professionele en nationale categorie waartoe de vrouw in kwestie behoort.

De Jury heeft ook geoordeeld dat de spot stigmatiserend is door een stereotype en vooroordeel te bestendigen van eigenschappen eigen aan een etnische bevolkingsgroep.

Gelet op het voorgaande en op basis van punt 3 en 4 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en artikel 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame evenmin nog via het internet te verspreiden.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat de spot die recent op televisie uitgezonden is dezelfde spot is behalve dat de poetsvrouw die nog steeds Anouchka heet Nederlands praat zonder Oost-Europees accent.

De Jury is van mening dat het louter aanpassen van het accent in de spot in kwestie geen afbreuk doet aan het feit dat deze spot denigrerend is ten aanzien van poetsvrouwen. De Jury is van mening dat de spot de poetsvrouw in een onderdanige positie blijft tonen.

Gelet op het voorgaande en op basis van punt 3 en 4 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en artikel 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame niet meer te verspreiden.

Overeenkomstig art. 9 van het Juryreglement, heeft de Jury de adverteerder tevens verzocht om zijn volgende campagne voorafgaandelijk aan de Jury voor te leggen gedurende een termijn van 1 jaar. Dit geldt voor de volgende reclame die uitgaat van zijn bedrijf, ongeacht over welk product / welke actie het gaat. De betrokken media zullen hierover ingelicht worden zodat ze aan deze vereiste hun medewerking kunnen verlenen.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: ZELFBOUWMARKT
Product/Dienst: Vloeren
Media: TV, Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/08/2015