WKA BVBA – 21/03/2018

Beschrijving van de reclame

De Tv-spot toont talrijke kleine foto’s van mensen naast auto’s. Deze foto’s vormen een ronddraaiende spiraal en het getal 700.000 verschijnt in grote letters op het scherm. Aan het einde van de spot komen het logo en website-adres van de adverteerder in beeld, met daarboven en -onder een strook foto’s van mensen naast auto’s.
VO: “Wijkopenautos.be. Al meer dan 700.000 tevreden klanten. Wordt er nu ook een van. Bepaal de waarde van jouw auto gratis online en verkoop hem in een vestiging bij jou in de buurt. Wijkopenautos.be. Wordt ook een tevreden autoverkoper.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager klopt de bewering in de reclame dat de adverteerder 700000 tevreden klanten heeft voor geen meter.
Verwijzend naar de jaarrekening van de adverteerder haalt hij aan dat ze voor 114 miljoen euro aankopen hebben gedaan. Zelfs in de veronderstelling dat ze enkel auto's hebben gekocht aan de lage prijs van 1000 euro per stuk, geeft dat volgens hem 114000 klanten in dat jaar. Gezien ze pas sinds maart 2015 handeldrijven geeft dat maximaal 342000 'tevreden klanten' (3x laatste omzet). Volgens de klager beschouwen ze iedereen die bij hen een schatting liet doen als tevreden klant, wat niet klopt.
Als de adverteerder eerlijke reclame wil voeren en daarbij van getallen wil gebruik maken, dient hij het volgens de klager beter te specifiëren: 700000 schattingen en 100000 verkopen of iets dergelijks. Ook indien hun aantal van 700000 internationaal zou zijn, moet dit volgens hem vermeld worden, aangezien nu door het gebruik van .be beweerd wordt dat dit aantal enkel binnen België verwezenlijkt is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat WKA ruim 50 vestigingen in de Benelux heeft en auto's inkoopt van particulieren en via een online platform aan handelaren verkoopt. De particulier kan een voorlopig bod op zijn voertuig ontvangen via de website.

Daarnaast haalde hij aan dat de klager verwijst naar een jaarrekening van WKA België die in 2016 is gedeponeerd. Los van het feit dat de deponering bijna twee jaar geleden plaatsvond en de resultaten onder andere betrekking hebben op 2015, is WKA de afgelopen jaren flink gegroeid. Zo heeft het de afgelopen jaren (2016, 2017, 2018) zowel in Nederland als in België ruim 10 nieuwe vestigingen geopend. De cijfers waar de klager op doelt, uitgaande van cijfers van 2015, zijn dus achterhaald en niet up-to-date.
Overigens maakt de klager volgens de adverteerder een foutieve vergelijking. Volgens de klager klopt de bewering van WKA niet dat het 700.000 tevreden klanten heeft. Vervolgens onderbouwt hij dit standpunt door te verwijzen naar de jaarrekening van WKA België. In de jaarrekening staat echter een overzicht van de financiële situatie van WKA België. De jaarrekening zegt immers niets over ‘tevreden’ klanten. Het komt namelijk veelvuldig voor dat een particulier zijn of haar auto laat taxeren in een van zijn vestigingen, maar vervolgens het voertuig niet verkoopt. Desalniettemin kan de particulier wel tevreden zijn over de dienstverlening van WKA. Met andere woorden: de jaarrekening kan niet als bewijs worden gezien dat WKA geen 700.000 tevreden klanten heeft. Sterker nog, de jaarrekening staat in geen enkel verband met de tevredenheid van het klantenbestand van WKA.
Tot slot is WKA inmiddels internationaal actief. Om de resultaten te peilen, worden particulieren na afloop van de dienst benaderd om een review te plaatsen op sociale media. De benadering van de particulieren gebeurt in elke lidstaat actief. WKA is inmiddels een bekend begrip in de sector, waarbij bekend is dat het internationaal actief is. Het verwijt dat dit bij elke boodschap moet worden vermeld is wat de adverteerder betreft derhalve een brug te ver.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vastgesteld dat in deze TV-spot wordt beweerd dat de adverteerder “al meer dan 700.000 tevreden klanten” heeft en dat de klager de juistheid van deze bewering in twijfel trekt.

De Jury heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder waarin deze onder meer aanhaalt dat volgens hem de verwijzing door de klager naar de in 2016 neergelegde jaarrekening en het daarin vervatte overzicht van zijn financiële situatie in België niet als bewijs kan worden gezien dat hij geen 700.000 tevreden klanten heeft en dat het feit dat hij internationaal actief is genoegzaam bekend is.

Aangezien hiermee echter nog niet is aangetoond dat de adverteerder wél 700.000 tevreden klanten heeft, heeft de Jury de adverteerder vervolgens verzocht om de voormelde feitelijke bewering inzake het hebben van “al meer dan 700.000 tevreden klanten” te staven.

De Jury heeft in dit verband echter moeten vaststellen dat de adverteerder ondanks herhaalde aanmaningen de gevraagde staving voor de bewering in kwestie niet heeft overgemaakt.

Zij is derhalve van oordeel dat de adverteerder met de TV-spot in kwestie in strijd handelt met artikel 8 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), dat bepaalt dat “beschrijvingen, beweringen of illustraties met betrekking tot verifieerbare feiten in reclameboodschappen gestaafd (moeten) kunnen worden” en dat “een dergelijke staving altijd beschikbaar (moet) zijn zodat elk bewijs direct kan worden voorgelegd op vraag van de zelfregulerende organisaties die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de Code”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven en heeft hieraan opvolging gegeven door een nieuwe spot aan te maken.

Adverteerder: WKA BVBA
Product/Dienst: Wijkopenautos.be
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/03/2018