WINTERTHUR EUROPE – 25/02/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “8,5%* netto per jaar; het kan ! dankzij Windex” stelt een beleggingsverzekering voor waarbij de opbrengst gekoppeld is aan de evolutie van de Bel-20 index van de Beurs van Brussel. In de tekst worden de kenmerken van het product beschreven en is er sprake van een aantrekkelijk rendement.
De asterisk verwijst naar een voorbeeld waarin het jaarlijks rendement maximum 6,7 % bedraagt.

Motivering van de klacht(en)

De titel van de advertentie wordt beschouwd als tegenstrijdig met de tekst en het voorbeeld (een eenvoudige intrest t.o.v. een samengestelde intrest), en tevens als misleidend en bedrieglijk aangezien in realiteit het profijt zich situeert tussen een niet berekenbaar verlies of maximum een jaarlijks niet gewaarborgd rendement van 6,35 % (kosten in aanmerking genomen).

Jurybeslissing

Op het moment waarop de Jury de door de adverteerder verstrekte uitleg onderzocht waarin hij de transparantie en waarachtigheid van de reclame rechtvaardigt door zich te steunen op het verschil tussen de begrippen opbrengst en rendement, nam zij kennis van een nieuwe advertentie met als titel “Elk jaar 8 %* op Uw inlegkapitaal ? Het kan, danzij Windex !”. Overwegende dat de hoofdtitel misleidend kan zijn door zijn dubbelzinnigheid, meer bepaald door het risico op verwarring tussen het begrip “jaarlijkse opbrengst uitbetaald op het einde van het contract” en het begrip “rendement” gebruikt in het voorbeeld, heeft de Jury aanbevolen om deze te wijzigen zodat iedere tegenstrijdigheid met de tekst van de advertentie vermeden wordt, dit rekening houdend met de specificiteit van het product.
Terwijl hij liet gelden dat de hoofdtitel onmogelijk alle eigenschappen van het product kan beschrijven, welke trouwens gespecifieerd worden in de tekst zonder dat er een tegenstrijdigheid is, en dat de onzekerheid van het rendement verhindert dat over dit element iets werd meegedeeld, heeft de adverteerder laten weten dat de reclame zou gewijzigd worden.

Gevolg

De adverteerder heeft een nieuwe advertentie medegedeeld, waarin de hoofdtitel geen melding meer maakt van een percentage en waarin de tekst duidelijk wijst op de mogelijkheid van een jaarlijkse opbrengst uitgekeerd op het einde van het contract, terwijl het gegeven voorbeeld het jaarlijks maximaal rendement preciseert.

Adverteerder: WINTERTHUR EUROPE
Product/Dienst: Windex
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/02/1999