WALIBI – 05/11/2014

Beschrijving van de reclame

De affiche met de titel “Walibi Halloween Zombies vs Vampires” toont verklede en geschminkte personages in het thema van Halloween in een attractie. Het personage rechts vooraan opent zijn bebloede mond en strekt zijn hand uit. Het personage links vooraan heeft eveneens de mond geopend en toont vampierentanden.
In de geanimeerde versie van de affiche zijn op de achtergrond bliksemschichten te zien en openen en sluiten de personages vooraan hun mond.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze affiches te eng voor kinderen jonger dan twaalf. Erger nog zijn de geanimeerde reclameschermen waar dezelfde affiche is afgebeeld maar met bewegende monden, ogen en vingers. Hij is van mening dat dit niet kan op een openbare plaats en zo opgesteld dat men er niet naast kan kijken.

De klager vindt de afbeelding choquerend. Toch is de reclame overal in de straten voor iedereen zichtbaar, ook voor kinderen van alle leeftijden.
Volgens de klager is een jong kind niet in staat werkelijkheid en fantasie te onderscheiden. De angst die opgewekt wordt door bijvoorbeeld sprookjes, speelt in op die fantasie. Hier is het echter de afbeelding zelf die realistisch, lelijk en choquerend is. De beelden nestelen zich in het bewustzijn van het kind en kunen er nog wekenlang ‘s nachts rondspoken, zonder dat er iets aan te doen valt.Op deze manier stelt de adverteerder iedereen bloot aan deze horror, zonder uitzondering. De eventuele aanwezigheid van een ouder die het kind kan helpen bij zijn perceptie van werkelijkheid en fantasie, zal daar niets aan kunnen doen.

De klager vindt deze affiches zeer griezelig en akelig, zeker voor kleine kinderen. Op geen enkele manier kan hij zijn kinderen hier tegen beschermen want hij komt ze overal tegen. Dit lijkt hem echt overdreven en ongepast.

Standpunt van de adverteerder

/

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de traditionele en de geanimeerde affiches verklede personages met uitgestrekte handen en dreigende gezichten tonen onder het thema ‘zombies vs vampires’, ter gelegenheid van Halloween.

De Jury heeft vooreerst benadrukt dat het feest van Halloween traditioneel inspeelt op angstgevoelens en dat de adverteerder vrij is om dit thema aan te snijden in zijn reclame.

Desalniettemin en gelet op het feit dat het gaat om affichering op de openbare weg, is de Jury van mening dat de afbeelding in kwestie, in haar concrete realisatie en de sfeer die zij oproept, die te realistisch kunnen blijken te zijn voor jonge kinderen, het risico loopt om deze laatsten te choqueren.

De Jury vreest eveneens voor een evolutie doorheen de jaren naar telkens meer en meer afschrikwekkende affiches.

Ze is derhalve van mening dat deze reclame negatieve reacties kan veroorzaken bij een deel van het publiek. Ze heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren in overeenstemming met artikel 2 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud houdt in dat de adverteerder vrij is met betrekking tot het gevolg dat hij aan dit advies geeft.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WALIBI
Product/Dienst: Walibi Halloween
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  05/11/2014