VRT – 24/03/2009

Beschrijving van de reclame

De TV spot maakt reclame voor de MNM big party en brengt een dj in beeld die zegt: “en voor de volgende dag als je een zwaar hoofd hebt, deze tip”. Ondertussen vult hij twee blauwe ballonnen met gas en hangt die aan zijn hoofd en zegt met een vervormd stemmetje: “ziezo, veel lichter. Hi”.

Motivering van de klacht(en)

Door deze spot worden jongeren verleid tot activiteiten die schadelijk zijn voor de gezondheid.
Het gevaar bestaat erin dat jongeren dit grappige stemmetje willen imiteren door ook He-gas in te ademen.
Het inademen van dergelijk gas is schadelijk voor de gezondheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het geenszins zijn bedoeling was om mensen aan te zetten tot het inademen van helium.

De remedies tegen een kater of een after-party gevoel die in de spots worden getoond, zijn allemaal overdreven en totaal niet effectief (bijv. de spot waarin Ann Van Elsen met een hamer op haar vingers slaat om haar hoofdpijn te verjagen).

De adverteerder stelde dat hij erop rekent dat de luisteraars dit niet willen imiteren en de grap appreciëren zoals die bedoeld is nl. op een ludieke manier tonen dat de remedie vaak erger is dan de kwaal.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot die reclame maakt voor de MNM big party, een dj in beeld brengt die zegt: “en voor de volgende dag als je een zwaar hoofd hebt, deze tip”. Ondertussen vult hij twee blauwe ballonnen met gas en hangt die aan zijn hoofd en zegt met een vervormd stemmetje: “ziezo, veel lichter. Hi”.

De Jury heeft vastgesteld dat in de spot noch getoond, noch gesuggereerd wordt dat er helium gas wordt ingeademd. Er is derhalve geen referentie, suggestie, noch aanmoediging tot het gebruik van heliumgas (lachgas) aanwezig. De persoon in kwestie begint ook niet bepaald echt te lachen.

Gelet op het ludieke karakter van deze spot en bij gebreke aan elementen die wijzen op of aansporen tot het inademen van gas, is de Jury van oordeel dat deze spot niet van aard is om aan te sporen tot onverantwoord of gevaarlijk gedrag en evenmin van aard is om in dat opzicht verkeerd opgevat te worden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend, geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: MNM
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/03/2009