VOO – 19/06/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont twee mannen die rustig in de tuin zitten. Bij één van hen staan de haren in brand, de andere vult een opblaasbaar zwembad met een tuinslang.
De man waarvan de haren in brand staan zegt al lachend tegen de andere:
« Tu sais, entre nous hein, parfois j’ai l’impression que … que mes cheveux sont en feu. Des fois, ça m’énerve hein. C’est pas comme s’il y avait une solution, là, à portée de main. (terwijl hij naar de tuinslang kijkt) Faut vivre avec… ».
De andere luistert bevestigend naar hem en zegt:
« On aurait déjà réglé le problème depuis longtemps. Si c’était là … » (terwijl hij met de tuinslang schudt).
VO: « Accepter que vos cheveux restent en feu, c’est aussi dingue qu’accepter un forfait avec trop peu de minutes d’appel. Arrêtez d’accepter. »

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt de reclame ongepast en mogelijk gevaarlijk, met name ten aanzien van jongeren die de video zouden willen nadoen. Ze voegde toe dat de brandende haren geen enkel verband hebben met het onderwerp.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

Volgens de Jury is de situatie die getoond wordt in de spot zo onrealistisch en duidelijk absurd dat de reclame en de getoonde handelingen niet het risico lopen letterlijk genomen te worden door de gemiddelde consument.

De Jury is van mening dat de reclame aldus de absurditeit schetst van het accepteren van situaties waaraan kan worden verholpen.

In deze context is de Jury van oordeel dat de reclame het nadoen van de getoonde handelingen niet goedpraat of aanmoedigt.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: VOOmobile
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/06/2018