VOGELCENTRUM FÜGELPITS/PROCTER & GAMBLE – 21/11/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Word donateur en geef hen ruimte ! Steun samen met Dreft het vogelcentrum Fûgelpits”, stelt de advertentie voor enerzijds de activiteit van het Friese vogelcentrum die o.m. met olie vervuilde vogels reinigt en verzorgt met behulp van Dreft en anderzijds de kwaliteit van het product wiens ontvettende werking de veren niet aantast. Afbeeldingen van vogels en van het product. Terug te sturen steunbon om de uitbreiding van het centrum te steunen. Slogan : “Met veel goede zorgen en een beetje Dreft kunnen we hen de ruimte geven”.

Motivering van de klacht(en)

-De reclame is onbeschaamd misleidend en misbruikt het vertrouwen van de consument. Overvloedig gebruik van geconcentreerde afwasmiddelen tast de natuur aan.

-De reclame is strijdig met art. 1 en 3 van de milieureclamecode omdat er wordt gesuggereerd dat het product een positieve bijdrage levert tot het welzijn van de dieren of tot het milieu.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de advertentie aan de hand van de door de verantwoordelijken voor de advertentie meegedeelde uitleg qua hun samenwerking wat betreft het gebruik van het aangehaalde product en de bedoeling van de reclame, is de Jury tot de conclusie gekomen dat de advertentie noch aan de definitie van reclame noch aan het toepassingsgebied van de code voldeed. Gelet op haar doel en haar inhoud die juist is , was de Jury de mening toegedaan dat de advertentie geen element bevat dat het publiek kan misleiden of verwarring kan scheppen. De relatie tussen het product en de vogels wordt beperkt tot het reinigen van met olie besmeurde vogels.

Adverteerder: VOGELCENTRUM FÜGELPITS/PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Aanwerving van donateurs
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument, Andere
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/11/2000