VLAM – 26/11/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont bij aanvang achtereenvolgens een man bij een Ferrari in de kleuren van de Italiaanse vlag, een oudere kleine gezette man tussen twee grotere jongere vrouwen en een man die zijn zilverkleurig kostuum bewondert.
VO: “Italianen worden graag gezien met mooie dingen, naast mooie dingen en in mooie dingen.
Dat kan verklaren waarom Italianen bijna geen aardappelen eten. Aardappelen zijn nu eenmaal ... vooral mooi vanbinnen. Daarom stellen we voor: patatti incognito. Gerechten met aardappelen zonder dat je ze moet zien. Ontdek alle recepten op aardappel.be. De aardappel. Thuis in elke keuken.”

Motivering van de klacht(en)

De klager voert aan dat men als illustratie voor het ‘naast mooie dingen staan’ een kleine gezette man tussen twee mooie vrouwen ziet staan. Hij vraagt zich af of vrouwen anno 2014 werkelijk letterlijk als ‘dingen’ moeten worden omschreven en heeft nooit een letterlijker voorbeeld van ‘objectifying women’ gezien. Hij vindt dit des te meer problematisch omdat de adverteerder financiële steun krijgt van de Vlaamse overheid en van de Europese Unie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot nooit als aanstootgevend, vernederend of seksistisch werd ervaren, noch door de VLAM-medewerksters, noch door de mensen die aan de voorbereiding en realisatie van de spot hebben gewerkt, en dat waren ook voor het merendeel vrouwen.

Met deze spot, die deel uitmaakt van een reeks van drie, wil de adverteerder op een luchtige en humoristische manier aantonen dat aardappelen thuishoren in elke keuken.

Als men het trouwens ook louter taalkundig wil bekijken, dan is de betwiste term in het informeel en algemeen aanvaard taalgebruik ook een aanduiding voor een jong vrouwelijk persoon (zie van Dale).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot achtereenvolgens een man toont bij een Ferrari, met twee vrouwen en in een zilverkleurig kostuum om de volgende voice-over te illustreren “Italianen worden graag gezien met mooie dingen, naast mooie dingen en in mooie dingen”.

De Jury is van mening dat de spot in zijn geheel moet bekeken worden en dat de verschillende scènes met een humoristische knipoog gerealiseerd werden zodat de gemiddelde kijker de spot aldus niet letterlijk zal interpreteren.

Gelet op deze context is de Jury van oordeel dat de reclame niet devaloriserend of denigrerend is voor vrouwen en hun waardigheid niet aantast.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet strijdig is met de Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VLAM
Product/Dienst: Aardappelen
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/11/2014