VLAM – 14/02/2007

Beschrijving van de reclame

Spot 1 (Massage) :
Een spot onder de vorm van een tekenfilmpje toont een varken dat op een massagetafel ligt en gemasseerd wordt door een ander varken, gekleed op zijn Japans. Een derde varken verkleed als inspecteur met een vergrootglas in de hand komt het varken op de massagetafel controleren. Vrouwenstem : “Certus-varkens worden op en top verzorgd. Dus, hebben ze minder last van stress. Daarom is Certus-varkensvlees gegarandeerd mals en lekker”. Tekst + logo + vrouwenstem “Certus. Quality label. Uw garantie voor het beste varkensvlees. www.certus.be”.

Spot 2 (Venetie) :
Een spot onder de vorm van een tekenfilmpje toont 2 verliefde varkens die een romantisch boottochtje maken met een gondel. Vrouwenstem : “Certus-varkens worden in de watten gelegd. Daarom is Certus-varkensvlees van de hoogste kwaliteit. En dat proef je gegarandeerd”. Tekst + logo + vrouwenstem : “Certus. Quality label. Uw garantie voor het beste varkensvlees. www.certus.be”.

Spot 3 (Psycho) :
Een spot onder de vorm van een tekenfilmpje toont een varken die een douche neemt. Een ander varken verkleed als inspecteur met een vergrootglas in de hand komt een kijkje nemen. Vrouwenstem : “Alleen na heel strenge controles ook op zuiverheid en hygiëne krijgt het varkensvlees het Certus-label. Uw garantie, dat het gecontroleerd wordt van kweker tot consument. En natuurlijk is het ook gewoon lekker”. Tekst + logo + vrouwenstem : “Certus. Quality label. Uw garantie voor het beste varkensvlees. www.certus.be”.

Spot 4 (Douane) :
Een spot onder de vorm van een tekenfilmpje toont een varkentje dat tegenhouden wordt door een ander varken (verkleed als douanier) dat diens papieren controleert. Vrouwenstem: “Controle en nog eens controle. Ook van de herkomst. Alleen dan krijgt varkensvlees het certus kwaliteitslabel. Uw garantie dat het gevolgd wordt van kweker tot consument. Certus da's zeker”.

Spot 5 (Moto) :
Een spot onder de vorm van een tekenfilmpje toont 3 varkentjes op één moto die tegengehouden worden door een ander varkentje verkleed als agent. Het 3e varkentje moet afstappen, waarna de 2 andere varkentjes mogen doorrijden. Vrouwenstem:
“Alleen na heel strenge controles, ook van het transport, krijgt varkensvlees het certus label. Uw garantie dat het gevolgd wordt van kweker tot consument. Certus da's zeker”.

Spot 6 (stress):
Een spot onder de vorm van een tekenfilmpje toont een varkentje dat rustig zijn krant aan het lezen is. Plots komt een klein varkentje met een luidruchtige trompet de rust verstoren, waarop het volwassen varken een knoop in de trompet maakt. Vrouwenstem: “Alleen na strenge controles, ook van de stress, krijgt varkensvlees het certus label. Uw garantie dat het gevolgd wordt van kweker tot consument. Certus, da's zeker”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame geeft de consument een misleidend beeld over de reële productiemethode van het Certus varkensvlees en maakt dat echt bezorgde consumenten misleid worden. Er wordt de indruk gewekt dat Certus varkens worden gehouden met een uitzonderlijke hoge standaard op gebied van dierenwelzijn. Echter na onderzoek van de standaards werd vastgesteld dat de Certus normen beneden de normen liggen die volgens wetenschappelijk onderzoek (obv het advies vh veterinair rapport vd Eur Commissie) een acceptabel niveau van dierenwelzijn zouden garanderen. Sommige standards zijn zelfs niet conform of voldoen niet volledig aan de Europese wetgeving terzake. Bepaalde claims over dierenwelzijn kunnen niet geverifieerd of bewezen worden.

Deze reclame is smakeloos. Ze zet aan tot nutteloze, ongezonde en overmatige consumptie van varkensvlees. Meer nog, ze suggereert bij dieren typische menselijke gevoelens waarna men de consument stimuleert om ze op te eten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de bedoeling van deze campagne erin bestaat om de bekendheid en het imago van het Certus-kwaliteitslabel voor varkensvlees verder uit te bouwen en het vertrouwen van de consument te winnen. Voor deze nieuwe campagne werden drie verschillende spots in 3D-animatie uitgewerkt. Telkens neemt een detectivevarken het vlees van andere varkens nauwlettend onder de loep. In het verleden werd vooral gecommuniceerd over de veiligheids- en hygiënegaranties die Certus biedt. Nu komen ook de aspecten lekker, mals en diervriendelijk geproduceerd aan bod. De adverteerder legde uit dat deze argumentatie gebaseerd is op de extra, bovenwettelijke normen die Certus oplegt aan de volledige productiekolom die bij het Certus-label betrokken is. Ook op het vlak van dierenwelzijn en hygiëne, de 2 thema's die in de nieuwe spots aan bod komen, zijn een hele reeks normen in het Certus-lastenboek opgenomen die de consument een duidelijke en objectiveerbare meerwaarde bieden. Deze bovenwettelijke meerwaarde komt ondermeer tot uiting in de officiële BELAC-accreditatie voor productcertificatie waarover het Certus-label beschikt. De normen opgenomen in het Certus-lastenboek worden bovendien onafhankelijk gecontroleerd en overtredingen worden daadwerkelijk gesanctioneerd.
Verwijzend naar de klacht stelde de adverteerder het volgende:
- stress-reductie bij Certus-varkens is het resultaat van verschillende wetenschappelijk onderbouwde normen en dit werd via onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek bevestigd.
- controle op buitenlands varkensvlees, is niet aan de orde gezien het bij Certus enkel om in België gekweekte varkens gaat
-het transport van de Certus-varkens wordt effectief gecontroleerd bij aankomst van de dieren in het slachthuis.

Hij stelde derhalve van oordeel te zijn dat de inhoud van de tv –spots gebaseerd is op een objectieve en bovenwettelijke meerwaarde die helemaal niet misleidend van aard is, maar integendeel de extra inspanningen die Certus levert onder de aandacht brengt.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat wat de klacht betreft aangaande het feit dat de Certus lastenboek niet steeds zou overeenstemmen met de Europese Richtlijnen, dit niet tot haar bevoegdheid behoort. De Jury beperkt zich tot het onderzoek van de inhoud van de reclameboodschappen in kwestie. Zij onderzoekt met name de conformiteit van deze spots met de bestaande zelfdisciplinaire en Belgische wettelijke bepalingen inzake reclame.

Zij is van oordeel dat deze spotjes niet smakeloos zijn en niet van aard zijn om een misleidend beeld te geven mbt de productiemethode van het Certus varkensvlees. Deze spotjes communiceren enkel over de garanties die Certus biedt (in het bijzonder de aspecten mals, diervriendelijke productie, hygiëne, veiligheid en controle..). De beweringen in de spots stemmen overeen met de Certus lastenboek waarin allerlei voorwaarden en normen zijn opgenomen om het dierenwelzijn te bevorderen. Wat de claim m.b.t. stress betreft, merkt de Jury op dat de spotjes enkel spreken van het “verminderen van stress en van controle terzake”. Er wordt nergens gesteld dat ze stressvrij zijn. Bovendien gaat het om tekenfilmpjes die aan het publiek toelaten om het geheel met een knipoog te bekijken, zonder de spots echt letterlijk te nemen.

Echter wat de bewering “Uw garantie voor het beste varkensvlees” betreft, merkt de Jury op dat het om een absolute bewering gaat en zij heeft derhalve aan de adverteerder verzocht dit te staven.

De adverteerder stelde dat op verschillende wijzen objectief kan gestaafd worden dat Certus kwalitatief beter is en meer gecontroleerd en diervriendelijker geproduceerd wordt, hetgeen hem doet besluiten dat er geen “beter” varkensvlees op de Belgische markt te vinden is indien men al deze aspecten in beschouwing neemt. Niettegenstaande stelde hij er zich van bewust te zijn dat de claim “het beste varkensvlees” moeilijk hard te maken is. Hij stelde derhalve voor om in de toekomst te spreken van het “betere” varkensvlees en de TV spots in die zin aan te passen.

De Jury is van oordeel dat “het betere varkensvlees” een minder absolute bewering betreft en aanvaardbaar is rekening houdend met het feit dat het Certus-systeem een bijkomende controle biedt bovenop de controles van overheidswege. Gelet hierop is zij dan ook van oordeel dat deze bewering “het betere varkensvlees” niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden.

Adverteerder: VLAM
Product/Dienst: Certus varkensvlees
Media: TV, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/02/2007