VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ – 15/09/2005

Beschrijving van de reclame

Een commercial intro toont 2 fragmenten: enerzijds een beeld van een jonge man en vrouw op een zomers feestje die met elkaar aan het praten zijn, terwijl de aandacht van de man afgeleid wordt door een vrouw die langs hen loopt. Anderzijds een erotisch beeld van een vrouw in een bed. Op het scherm verschijnt: “Kanaal 2”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont een beeld van een vrouw die duidelijk net klaargekomen is, en nog even nakronkelt in bed, hetgeen ongepast is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het om een commercial intro gaat die aan de kijker duidelijk moet maken dat de reclamezendtijd begint. Hiervoor werden beelden gebruikt uit andere programma's die hij in portefeuille heeft. Hij benadrukte dat dit beeld éénmalig in de namiddagprogrammatie terecht is gekomen en niet meer zal gebruikt worden daar hij intussen afgestapt is van het systeem om voor zijn commercial intro's beelden uit programma's te gebruiken.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat dit specifieke beeld afkomstig uit een serie inderdaad niet geschikt is om te tonen in de namiddagprogrammatie. Zij heeft er nota van genomen dat dit beeld éénmalig in de namiddagprogrammatie terecht is gekomen en naar de toekomst toe niet meer zal gebruikt worden. Zij heeft bijgevolg gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ
Product/Dienst: Kanaal 2
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/09/2005