VGAS PRODUCTIONS – 26/11/2004

Beschrijving van de reclame

Een spotje zet een gijzelaar omringd door gijzelnemers in scène. De man zit op zijn knieën en doet een smeekbede, terwijl achter hem 3 vermomde mannen staan met een Arabische hoofddoek en in legerpak die wapens in de hand houden (mes, koord). Uiteindelijk toont de gegijzelde man een exemplaar van het Gunk-magazine en smeekt om het te kopen.

Motivering van de klacht(en)

De uiterst dramatische realiteit van gijzelvideo's aanwenden om er een reclameclipje mee te maken, is weerzinwekkend. Lachen met andermans rauwe ellende is onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot enkel op zijn site te zien is en niet op televisie zal uitgezonden worden. Hij beseft dat deze spot opvalt, maar dit is net de bedoeling omdat Gunk magazine zich tot een jong publiek richt en dus meer moet opvallen dan een blad dat zich tot een breder publiek richt en omdat hij als kleine uitgever het zich niet kan veroorloven om grote reclamecampagnes op te zetten. Hij benadrukte dat hij gewoon de actualiteit gebruikt heeft om een opvallende spot te maken zonder daarbij iemand persoonlijk aan te vallen.

Jurybeslissing

Gelet op de huidige internationale context waarin dramatische gijzelingen actueel zijn, was de Jury van oordeel dat het hoogst ongepast is en van slechte smaak getuigt om dergelijke choquerende beelden voor commerciële doeleinden aan te wenden. Deze spot getuigt eveneens van een gebrek aan sociale verantwoordelijkheid en banaliseert op een volledig onterechte wijze het gebruik van geweld. Op basis van de art. 1, al 2 (sociale verantwoordelijkheid) en 4,3° (geweld) van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, alsook de Juryaanbevelingen i.v.m de afbeelding van de mens, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze spot onder geen enkele vorm meer te gebruiken en aldus te verwijderen van zijn website.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de spot van zijn website heeft gehaald.

Adverteerder: VGAS PRODUCTIONS
Product/Dienst: Gunk Magazine
Media: TV, Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/11/2004