UNILEVER – 21/04/2017

Beschrijving van de reclame

In de TV-spot hoort men een vrouwenstem die zegt:
“Sinds mijn veertiende ben ik slechtziend en leer ik de wereld kennen via mijn gevoel voor aanraking. Ik denk dat Dove me gevraagd heeft deze douchegel te proberen omdat mijn zintuigen zo goed zijn ontwikkeld. Toen ik het op mijn hand voelde wist ik meteen, wauw, dit is echt anders. Het schuim is zacht en licht. Het hydrateert en spoelt makkelijk af. Ik heb nog nooit eerder zoiets gebruikt. ”.

Terzelfdertijd toont de spot het gezicht van een vrouw met een donkere bril en daarna haar handen die bloemen aanraken. Men ziet haar vervolgens in een zetel met haar hond terwijl ze het product in kwestie ontdekt en daarna voor een schilderij waarvan ze het reliëf betast. Ze neemt vervolgens van de douchegel en smeert deze onder de douche uit over haar armen, waarna men haar opnieuw glimlachend in de zetel ziet terwijl ze haar hond aan het product laat ruiken.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat het gebruik van gehandicapte personen (hier een niet-ziende) om de kwaliteiten van een cosmetisch product te promoten choquerend en volstrekt misplaatst is.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een vrouw toont die haar gezichtsvermogen heeft verloren en die onder andere in de eerste persoon vertelt dat ze denkt dat de adverteerder haar heeft gevraagd om zijn product te testen omdat haar zintuigen zo goed ontwikkeld zijn.

De Jury is van mening dat de reclame de blinde persoon op een respectvolle manier voorstelt, haar glimlachend en goed in haar vel toont en een positief element dat haar karakteriseert naar voor brengt.

Zij is eveneens van mening dat de reclame geen choquerende of kwetsende elementen bevat.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden aanzien als denigrerend ten aanzien van een bepaalde groep van personen en dat ze de menselijke waardigheid niet aantast.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Dove
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/04/2017