UNIGRO – 14/07/2000

Beschrijving van de reclame

In een “huis-aan-huis” verdeeld cataloog toont de reclame de afbeelding van verschillende modellen van vibrators en andere producten om het seksueel genot te bekomen of te verbeteren, geeft een korte beschrijving en vermeldt de prijs.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als een schending van de huisvrede, strijdig met de goede zeden en een aanzetting van minderjarigen tot ontsporing. Er is sprake van pornografische seksuele agressie door middel van reclame die ongevraagd de woonst binnenkomt.
De reclame kan gemakkelijk in handen komen van jonge kinderen en verwijzing naar de opvoedende taak van de ouders heft de aansprakelijkheid van de reclamemensen niet op.

Standpunt van de adverteerder

Na kennis te hebben genomen van de klacht, heeft de adverteerder voorgesteld de presentatie van de reclame te wijzigen door de foto van de voorgestelde artikelen weg te laten en te vervangen door een foto van een aangekleed verliefd koppel.

Jurybeslissing

Overwegende dat een bijzondere voorzichtigheid moet gehanteerd worden t.a.v. minderjarigen, waarbij iedere ongepaste afbeelding moet vermeden worden van zodra de reclame “huis-aan-huis” wordt verspreid, heeft de Jury gemeend geen opmerking te moeten formuleren t.a.v. de aldus gewijzigde reclame.

Adverteerder: UNIGRO
Product/Dienst: Erotische artikelen
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Datum afsluiting:  14/07/2000