TEST-AANKOOP – 27/03/2013

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website toont achtereenvolgens schermen waarop onder meer het volgende staat:
• “Ontdek gratis Test-Aankoop en ontvang deze TABLET als geschenk”, met daaronder links een afbeelding van het promotieproduct met de vermelding “gratis geschenk” en rechts “7 functies in één GESCHENK” en daarrond de woorden “video”, “muziek”, “geluidsopname”, “fototoestel”, “spellen”, “radio”, “eBook” met bijhorende pictogrammen;
• “Voor u, gratis en zonder aankoopverplichting!”, met daaronder rechts “Onze 3 TOPMAGAZINES” en links afbeeldingen van de drie magazines;
• “Voor u, gratis en zonder aankoopverplichting!”, met daaronder links “Onbeperkte TOEGANG tot website van Test-Aankoop” en rechts afbeeldingen van een smartphone, een tablet en een laptop;
• “Uw tablet + uw gratis magazines + onbeperkte toegang online”, “0% risico, 100% voordelig”, “Niets te verliezen, alles te winnen”, met daaronder afbeeldingen van de drie magazines, het promotieproduct en een laptop;
• “4 kliks om u in te schrijven”, “Ontvang deze vernuftige tablet als geschenk”, “Spellen – eBooks – video – muziek – geluidsopname – fototoestel – radio”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het misleidende aan het hele verhaal dat wat de adverteerder zelf in zijn tijdschrift recenseert als tablets niet overeenstemt met het product dat hij hier toezendt (men belooft nochtans een tablet).
Hij haalt aan dat de “tablet” van de adverteerder 4,3 inch groot is en zich dus niet in de tablet schermgroottes bevindt, zelfs niet in de zogenaamde “phablet” schermgroottes, wel in die van een smartphone. Bovendien beschikt het apparaat niet over een aanraakscherm.
De klager haalt tevens aan dat de argeloze lezer de indruk kan krijgen dat hij de online toegang tot het tijdschrift van de adverteerder ook via zijn tablet zal kunnen gebruiken daar tablets dat normaal kunnen. Toch is er geen internetbrowser noch een connectiviteitsfunctie (Wifi, bluetooth, 3G). De functies die de “tablet” bezit zijn het afspelen van muziek en video.
Kortom, het blijkt volgens de klager om een zeer eenvoudige en goedkope mediaspeler te gaan in plaats van om een tablet. Het betreft hier dus misleidende reclame om mensen te overtuigen een abonnement te nemen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde het volgende mee.

1. Wat betreft de grootte en het “touchscreen” kenmerk van het scherm:

a) De grootte
De klager beweert dat het product dat hij ontvangen heeft in werkelijkheid geen “tablet” is in de mate dat het scherm van dit product niet de vereiste afmetingen zou hebben om gekwalificeerd te worden als “tablet”.
Volgens de klager heeft een tablet een minimale afmeting van 7 inch. Onder dit formaat zou er, nog steeds volgens de klager, de categorie zijn van de “phablets” (tussen 5 en 7 inch). De adverteerder ziet niet op welke basis de klager deze argumentatie ontwikkelt, aangezien hij zich niet baseert op een definitie van het begrip digitaal “tablet” in de eigenlijke zin van het woord. De klager verwijst naar een definitie die gegeven wordt door de vrije encyclopedie Wikipedia, waarvan men de beperkingen en vage definities, aan verandering onderhevig, kent.
In feite bestaat er geen exacte definitie van wat nu juist een digitaal tablet of multimedia tablet is en al zeker niet wat betreft de minimale afmetingen die vereist zijn om als “tablet” gekwalificeerd te kunnen worden.
Volgens Le Petit Robert (editie 2004), is een tablet een “planchette ou petite surface plane destinée à recevoir une image ou plus souvent, une inscription”. De term tablet (digitaal of multimedia) is een soortnaam die vaak gebruikt wordt om een toestel aan te duiden met een scherm, zonder toetsenbord of muis, dat de mogelijkheid biedt om multimediabestanden te bekijken, ebooks te lezen, video’s of foto’s te bekijken, muziek te beluisteren, etc. Deze benaming “tablet” heeft eveneens betrekking op toestellen die kleiner zijn dan 5 inch.
De adverteerder verwijst vervolgens naar enkele voorbeelden van het gebruik van de term “tablet”, op gespecialiseerde websites, voor toestellen met een scherm kleiner dan 5 inch.
Het argument betreffende de minimale afmeting van 5 inch dat door de klacht wordt opgeworpen, is derhalve niet relevant aangezien het niet gebaseerd is op een technische standaard, een studie of een referentiewerk in de materie.
Bovendien kan de internetgebruiker zich een relatief duidelijk idee vormen van de grootte van het toestel (dat in een hand past) door op het tabblad “geschenk” te klikken op de promotionele website van de adverteerder.

b) De touchscreenfunctie van het scherm
Volgens de klager zou het voorgestelde product geen tablet zijn aangezien het niet over een touchscreen beschikt, hetgeen een essentiële eigenschap zou zijn van een tablet. Opnieuw kan men, bij gebrek aan een standaard, een exacte definitie of referentiewerken, niet volhouden dat een tablet enkel een toestel is met een touchscreen. Er bestaan, als bewijs, ook tablets met een toetsenbord.

2. Wat betreft de functies van het toestel en de beweerde toegang tot de online inhoud van de adverteerder:

a) De functies van het toestel
De klager maakt het verwijt dat de tablet niet over een internetbrowser beschikt, noch over een connectiviteitsfunctie (Wifi, Bluetooth, 3G). Alle functies van de tablet zijn nochtans duidelijk aangegeven op de website (door te klikken op het tabblad “geschenk”), namelijk: muziek beluisteren, video’s bekijken, e-books lezen, als dictafoon gebruiken, spelletjes spelen, foto’s nemen en radio luisteren.
Er wordt bovendien ook duidelijk vermeld dat de geheugenkaart niet meegeleverd wordt. Na verificatie heeft de adverteerder echter vastgesteld dat er op dit vlak een verschil bestond tussen de Nederlandse en de Franse versie. Deze laatste is vollediger en vermeldt de volgende elementen:
• Ecran couleurs TFT de 4,3” (109 mm)
• Lecteur de musique pour tous formats courants: MP3, WMA, WAV, ...
• Lecteur vidéo pour fichiers MP4, MPG, MPEG, RM, AVI, etc.
• Gestionnaire de photos pour JPEG, GIF, BMP et PNG
• Livré avec écouteurs stéréophoniques et câble USB
• Avec fonction appareil photo (1,3 million de pixels)
• Fonctionne avec carte mémoire micro SD (non fournie)
De adverteerder heeft deze discrepantie van technische orde onmiddellijk rechtgezet zodat de beide versies van de website overeenstemmen. Bovendien is de tablet, bij de levering, voorzien van een fiche met alle technische kenmerken van de tablet.

b) Wat betreft de indruk dat men via de tablet toegang heeft tot de online inhoud van Test-Aankoop
De presentatie van de promotionele site is nochtans duidelijk op dit vlak. De titels en afbeeldingen zijn coherent: men spreekt van onbeperkte toegang tot de site van de adverteerder en toont het soort toestel waarmee dit mogelijk is: smartphone, internettablet, computer, maar niet de aangeboden tablet.
Op geen enkel moment wordt de mogelijkheid vermeld van een smartphone, een internettablet of een computer te ontvangen die toegang geven tot de site.
Elk element van de titel wordt ondersteund door een visual. Alles is opnieuw in het werk gesteld om verwarring te vermijden. Er is een pagina die uitleg geeft over de “onbeperkte toegang”. Bovendien dient er nota van te worden genomen dat de aangeboden multimedia tablet nooit een toegang tot internet toont.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat een van de banners op de website van de adverteerder vermeldt: “Ontdek gratis Test-Aankoop en ontvang deze tablet als geschenk” met een afbeelding van het product in kwestie. De Jury heeft eveneens vastgesteld dat na doorklikken op “Geschenk”, men op een pagina van de website komt waar het product en zijn 7 functies voorgesteld worden.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat enkel de Franse versie van de website een reeks technische gegevens met betrekking tot het product vermeldde, maar dat de Nederlandse versie na de klacht aangepast werd zodat deze nu overeenstemt met de Franse versie.

De Jury is van mening dat, bij gebrek aan een officiële definitie van een “tablet”, het voor de gemiddelde consument duidelijk is dat een tablet meer inhoudt dan een eenvoudig gadget of een smartphone met enkele multimediafuncties en dat zijn verwachtingen groter zijn dan hetgeen het promotioneel product effectief biedt.

De grootte van het promotioneel product verschijnt met name pas duidelijk in tweede instantie, als men doorgeklikt heeft op “Geschenk” en vervolgens een foto verschijnt van het product in kwestie dat op een hand steunt.

De perceptie van de consument wordt nog meer beknot aangezien er verwarring veroorzaakt wordt door de opeenvolging van verschillende banners die afbeeldingen van verschillende producten (waaronder meer performante producten dan hetgeen aangeboden wordt) associëren met verschillende functies (waaronder onbeperkte online toegang).

In deze context en gelet op de manier waarop het aanbod voorgesteld wordt, is de Jury van mening dat de reclame een verkeerde perceptie en verwachtingen creëert in hoofde van de consument waaraan niet voldaan wordt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame misleidend is in de zin van artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van de voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven en de reclame te zullen wijzigen.

Adverteerder: TEST-AANKOOP
Product/Dienst: Test-Aankoop
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/03/2013