TEMPO-TEAM – 26/09/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Bij Tempo-Team Dienstencheques zijn we op zoek naar echte toppoetshulpen die…”
Vrouw: “Hallo, ik ben de poetsvrouw. Ik kom snel 2 secondjes stofzuigen, doe maar verder.”
Man: “Ben jij een toegewijde huishoudhulp die zich 100% inzet.”
Vrouw: “Sorry, maar die ruiten die moeten hier echt gekuist worden.”
Man: “Ok dan, Tempo-Team zoekt dus...”
Vrouw: “Zo se, dan kunnen de mensen u tenminste deftig zien.”
Man: “Ja, maar ’t is een radiospot. Ge kunt niks zien. Dus ben jij een echte huishoudhulp in hart en nieren of op zoek naar een enthousiaste poetshulp? Surf dan snel naar tempoteam.be of bel 0800/30.130.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat de reclame toekomstige werkne(e)m(st)ers devaloriseert daar men de huishoudhulp laat doorgaan voor een idiote.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte vooreerst dat het geenszins zijn bedoeling is om het beroep van poetshulp in een negatief daglicht te stellen. Integendeel zelfs, hij draagt zijn poetshulpen die volwaardige leden van zijn personeelsbestand zijn een zeer warm hart toe.
Hij deelde vervolgens mee dat hij steeds probeert om zijn reclamespotjes met een humoristische insteek te benaderen door een subtiele grap, woordspeling e.d. te verwerken in het script. De situatiehumor in het concrete geval van dit spotje schuilt in het feit dat de poetshulp haar job zodanig goed en grondig wil uitvoeren dat ze zelfs de ruiten van de studio poetst, ook al kan het radiopubliek dat niet zien.
Doorheen de spot gebruikt hij woorden als “toppoetshulpen” en “star du nettoyage” (in het Frans) met de bedoeling te onderstrepen dat hij veel eerbied en respect heeft voor het beroep van huishoudhulp in het algemeen én voor zijn eigen en toekomstige poetshulpen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een gemotiveerde huishoudhulp laat horen die zich volledig inzet tijdens haar werk, en een man die onderbroken wordt tijdens de opname van de radioreclame in kwestie.

Volgens de Jury is de opgeroepen situatie veeleer komisch en haalt de reclame bovendien in lovende termen de huishoudhulpen van de adverteerder aan.

Wat betreft de grap die gebruikt wordt in de radiospot, is de Jury van mening dat deze duidelijk absurd is en dat de huishoudhulp in kwestie niet op een negatieve manier wordt voorgesteld. Zij is dus van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal interpreteren als een aantasting van de menselijke waardigheid van huishoudhulpen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om een bepaalde beroepscategorie of een bepaalde groep personen te denigreren of belachelijk te maken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TEMPO-TEAM
Product/Dienst: Dienstencheques
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/09/2018