TELENET – 28/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een jachtluipaard dat rendieren benadert en vervolgens booh zegt, waarop de rendieren wegvluchten.
Het jachtluipaard gaat rustig liggen, heft zijn poot op en telt met zijn klauwen (één, twee, drie,…), gevolgd door mannenstem en tekst:: “Het is leuk als je weet dat je de snelste bent. Supersnel internet van Telenet. Surf nu 2 maanden gratis. Bovendien krijg je nu 2 maanden gratis Free Phone. Bel 0800 666 55 of ga langs bij je Telenetverdeler.”
Onderaan tekst in kleine lettertjes (onleesbaar).

Op de website worden onder de titel “ snel en onbeperkt internet” de volgende mogelijkheden aangeboden:
-BasicNet : het goedkoopste abonnement voor beginners. 512kbps/ 400MB. 20,00 euro/maand.
-ConfortNet: comfortabel internet voor wie af en toe surft, mailt of foto’s bekijkt. 1Mbps/1GB. 30,64 euro/maand
-ExpressNet: supersnel internet voor wie regelmatig of met het hele gezin het internet echt wil beleven. Het meest verkochte abonnement. 10Mbps/12GB. 42,91 euro/maand
-TurboNet: voor de veeleisende surfer die op topsnelheid wil genieten van alles wat het internet te bieden heeft. 20Mbps/ 32GB. 61,32 euro/maand.
Deze 4 opties bieden doorklikmogelijkheden naar “meer weten” en “ bestellen”.

Motivering van de klacht(en)

De volgende beweringen in deze reclame zijn onwaar:
-het onbeperkt genieten van het internet
-downloaden naar believen
-genieten van breedband
-surfen zonder extra kosten

De consument wordt hiermee misleid want deze zal later tot de vaststelling komen dat hij een jaarcontract heeft waarmee men amper enkele dagen kan surfen zonder bij te gaan betalen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat om misverstanden naar de toekomst toe te vermijden, hij het woord “onbeperkt” zal schrappen van zijn website. Hij legde uit dat de stelling dat 512 kbps en 1 mbps geen breedbandsnelheden zouden zijn, niet klopt. Hij benadrukte dat 512 kbps acht maal sneller is als smallband (64 kbps). Hij stelde tevens het oneens te zijn met de bewering dat Telenet niet langer de snelste zou zijn, daar uit de snelheidstesten die hij raadpleegt blijkt dat Telenet maand na maand er de snelste downloadsnelheden op na houdt (adverteerder deelde tabel mee gebaseerd op cijfers van Speedtest.nl). Hij stelde tevens dat men ADSL2+ niet kan vergelijken met kabel aangezien enerzijds de werkelijke snelheid bij ADSL2+ sterk varieert naargelang het aantal kilometers de woonst verwijderd is van de centrale en anderzijds de beschikbaarheid beperkt is (enkel te verkrijgen in grote steden).
De adverteerder stelde tevens dat indien de klant meer wil weten over uploadsnelheden, hij steeds de link http://telenet.be/261/0/1/nl/thuis/internet/vergelijk-producten.html kan raadplegen.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame (website +TV spot) onderzocht en is tot de volgende bevindingen gekomen:

Website: titel “Snel en onbeperkt internet”
Aangezien het genieten van internet en downloaden naar believen niet geheel onbeperkt is, is de Jury van oordeel dat de term “onbeperkt” misleidend is (art. 23 WHPC en art. 5 ICC code).
De Jury heeft er nota van genomen dat deze term (onbeperkt) inmiddels van de website werd geschrapt. De Jury merkt op dat indien er bijkomende supplementen dienen betaald te worden, het aangewezen is dit duidelijk mede te delen aan de consument (art. 23,4° WHPC). Zij heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de reclame op de website in die zin te wijzigen.

De Jury heeft vastgesteld dat in de reclame op de website, gebruik gemaakt wordt van de term “snel” en niet van de term “snelste”. De Jury is van oordeel dat de term “snel” niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden.

Tenslotte heeft de Jury vastgesteld dat het onderscheid tussen de verschillende producten (BasicNet, ComfortNet, ExpresNet en TurboNet), alsook hun respectievelijke prijzen duidelijk zijn.

TV spot
De Jury heeft vastgesteld dat in deze spot gebruik wordt gemaakt van de term “snelste”. De Jury heeft aan de adverteerder verzocht bewijsvoering te leveren. De tabel die de adverteerder had overgemaakt; leek haar onvoldoende. De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om derhalve objectieve en gestaafde bewijsvoering over te maken en bij gebreke daaraan de term “snelste” te schrappen of te wijzigen.

Tenslotte wat de vermelding in kleine lettertjes op het einde van de TV spot betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze onvoldoende leesbaar zijn. Deze dienen duidelijk leesbaar te zijn in normale leesomstandigheden en dienen derhalve vermeld te worden in een voldoende lettergrootte en de duurtijd van verschijning moet aan de consument toelaten om het geheel van de weergegeven informatie te lezen zonder dat deze laatste moet wachten op heruitzending van de reclameboodschap om er volledig kennis van te kunnen nemen. De Jury heeft derhalve de aanbeveling gedaan om de TV spot in die zin aan te passen.

De adverteerder antwoordde op deze aanbevelingen als volgt:

Website:
De adverteerder deelde mee dat hij het woord “onbeperkt”van zijn website laten schrappen heeft, maar dat anderzijds de informatie op website aangaande de tarieven voor extra volume voldoende duidelijk aanwezig zijn om de gemiddelde consument niet te misleiden. Hij verwees terzake naar 2 linken aangaande het extra volume (via rubriek “internet – vergelijk producten” en “internet – tarieven- diensten-opties”).

TV spot:
De adverteerder deelde mee dat de spot niet meer wordt uitgezonden, maar dat hij naar de toekomst toe bereid is om in de mate van het mogelijke rekening te houden met de aanbeveling van de JEP indien de adverteerder vergelijkende reclame maakt a.d.h.v. het begrip snelheid (gebruik van de term “snelste”). Hij stelde dat een verwijzing naar metingen uitgevoerd door Speedtest.nl en/of Clickx op auteursrechterlijk vlak enkel kan mits hun toestemming.

De Jury heeft hiervan nota genomen en is tot het volgende besluit gekomen:

Website:
De Jury heeft er nota van genomen dat de term “onbeperkt” geschrapt werd van de website en heeft tevens kennis genomen van de 2 linken waarnaar de adverteerder verwijst waar men de tarieven voor extra volume kan raadplegen. De Jury heeft gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

TV spot
De Jury heeft er nota van genomen dat de spot in kwestie niet meer uitgezonden wordt en dat de adverteerder voor de toekomst indien hij gebruik maakt van de term “snelste”, in de mate van het mogelijke zal verwijzen naar metingen uitgevoerd door Speedtest.nl en/of Clickx indien de adverteerder vergelijkende reclame maakt a.d.h.v. het begrip snelheid (gebruik van de term “snelste”), onder voorbehoud van hun toestemming.

De Jury heeft tevens genoteerd dat de adverteerder er zich toe verbonden heeft om in zijn toekomstige reclame de tekst in kleine lettertjes op het einde van de spot aan te passen overeenkomstig de aanbeveling van de Jury.

Gelet op wat voorafgaat werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Internet
Media: TV, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/11/2007