TELENET – 11/01/2011

Beschrijving van de reclame

De reclame voor Shake+ op de website geeft de eigenschappen/ voordelen van Shake+ weer. Onder de vermelding “uitgebreid zenderaanbod” worden een aantal logo’s van zenders weergegeven.

Motivering van de klacht(en)

Op de website van de Shake+ vermeldt Telenet met 4 vinkjes de belangrijkste punten om te kiezen voor de Shake+. Een van deze vinkjes is het "Uitgebreid zenderaanbod", gevolgd door een reeks zenderlogo’s.

In de praktijk blijkt echter dat sommige van deze zenders niet in het standaard aanbod zit, maar enkel te verkrijgen zijn tegen een meerprijs van 10 euro voor het HD XL pakket. Bij de opties onderaan worden pakketen zoals "Prime HD" en "Plus Pakket" vermeld, maar ontbreekt het "HD XL pakket", waardoor nogmaals het vermoeden gewekt wordt dat de vermelde zenderlogo’s reeds in de Shake+ zitten.

Slechts na het rondsurfen op de Telenet site kan op een andere pagina het exacte zenderaanbod teruggevonden worden. Dit is de klager te weten gekomen na een telefonisch onderhoud met een van de helpdeskmedewerksters.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het ging om een vergissing die intussen werd rechtgezet. Bij een Shake+ met digitale televisie en vaste telefonie is het HDXL Pack niet inbegrepen.
Het betrokken beeld werd intussen vervangen door een nieuw beeld met de juiste logo’s.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op het ogenblik van de indiening van de klacht op de website van Telenet mbt Shake + ondermeer de volgende vermelding aanwezig was: uitgebreid zenderaanbod, gevolgd door een reeks zenderlogo’s.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat het om een vergissing ging en dat de website van Telenet intussen werd aangepast met de juiste zenderlogo’s. Bij Shake + met digitale televisie en vaste telefonie is het HDXL Pack niet inbegrepen.

De Jury is van oordeel dat de wijze van voorstelling op de website op het ogenblik van de indiening van de klacht (uitgebreid zenderaanbod, gevolgd door de zenderlogo’s) inderdaad van aard was om de consument te misleiden en derhalve strijdig was met de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en art. 88 van de wet op de marktpraktijken.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder meteen zijn website heeft aangepast.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Shake+
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/01/2011