TELENET – 04/10/2017

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:

VO: “Play van Telenet is er ook wanneer in september het nieuwe tv-seizoen begint…”
Man: “Daar zit ik al twee maanden op te wachten sé.”
VO: “…samen met het nieuwe fileseizoen.”
Man: “Ja, lap pas binnen twee uur thuis!”
VO: “Want met Play van Telenet kan je op al je schermen tot zeven dagen terugkijken naar je favoriete programma’s.”
Man: “Ah dat wordt kijken tot twee uur vannacht.”
VO: “Kies nu voor Play en kijk één maand gratis. Info en voorwaarden op telenet.be/play. Telenet, het zijn geweldige tijden.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de adverteerder stelt dat hij zijn favoriete programma’s met Terugkijk TV kan herbekijken, zonder deze te moeten opnemen. Welnu, zijn favoriete programma’s zijn o.a. de Tour De France uitzendingen, maar deze kan hij niet herbekijken. Niet alle programma’s kunnen herbekeken worden, enkel een selectie waar de adverteerder rechten op heeft. Volgens de klager maakt de adverteerder dus een statement dat pertinent onwaar is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Terugkijk TV een functie binnen Telenet Play is die zijn klanten toelaat om programma’s gedurende zeven dagen na uitzending terug te bekijken. Deze functie is beschikbaar op de meest bekeken zenders of, met andere woorden, op de favoriete zenders van de meerderheid van zijn klanten. Zo wordt Terugkijk TV aangeboden voor de populairste Vlaamse zenders en ook voor tal van buitenlandse zenders. Een exhaustief overzicht, per pakket en per gemeente, is beschikbaar op de website.

Op de zenders waarvoor Terugkijk TV geactiveerd is, kunnen de meeste programma’s gedurende zeven dagen herbekeken worden. Uitzonderlijk is dit echter voor bepaalde programma’s niet mogelijk, namelijk in het geval dat de betreffende zender van de producent niet de nodige rechten voor Terugkijk TV heeft bekomen. Dit ligt buiten de controle van de adverteerder, en hij kan dan ook onmogelijk op voorhand weten of, en welke, programma’s al dan niet uitzonderlijk zullen worden uitgesloten van Terugkijk TV.

Deze beperkingen zijn volgens hem echter uitzonderlijk en doen geen afbreuk aan het feit dat globaal gezien de favoriete programma’s van het doelpubliek van de radiospot, zijnde de gemiddelde Vlaamse tv-kijker, beschikbaar zijn via Terugkijk TV. Bijgevolg is de claim in de radiospot volgens de adverteerder niet onjuist of misleidend, en hoeven deze beperkingen ook niet uitdrukkelijk te worden vermeld in de radiospot (het medium en de korte duur van de spot, 30 seconden, laten dit ook niet toe).

Bovendien wordt er in de spot duidelijk verwezen naar het feit dat er voorwaarden van toepassing zijn op Telenet Play, die op zijn website geconsulteerd kunnen worden. Op de website wordt de consument op zeer duidelijke en leesbare wijze op de hoogte gebracht van deze beperkingen (“Het is mogelijk dat een zender geen terugkijkrechten heeft voor sommige uitzendingen.”).

Volgens de adverteerder bevat de radiospot dan ook geenszins onjuiste of misleidende informatie bevat en dient de klacht bijgevolg als ongegrond te worden beschouwd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is van mening dat de reclame niet op een absolute wijze beweert dat alle programma’s zullen kunnen worden herbekeken met de gepromote dienst Terugkijk TV, maar slechts de boodschap brengt dat globaal gezien de favoriete programma’s van het doelpubliek van de radiospot beschikbaar zijn en dat de gemiddelde consument genoegzaam bekend is met het feit dat een dergelijke dienst aan beperkingen onderhevig kan zijn.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de spot naar de website verwijst voor info en voorwaarden en dat op de website wordt vermeld op welke zenders de functie Terugkijk TV beschikbaar is en er tevens op wordt gewezen dat het mogelijk is dat een zender geen terugkijkrechten heeft voor sommige uitzendingen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Telenet Play
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/10/2017