TELENET – 03/12/2019

Beschrijving van de reclame

De affiche met de titel “Onbeperkt internet tot in het kleinste kamertje.” toont een kind dat op het toilet zit, met een tablet dat op de wasbak voor hem staat. In witte letters op twee rode cirkels respectievelijk “onbeperkt internet €30/maand 6 maanden lang” en “met wifi overal in huis”.
Onderaan de affiche onder meer de volgende tekst in kleine letters: “Telenet-netwerkbeheer is van toepassing. Meer info, zie telenet.be/internetgebruik.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager benadrukte dat de reclame opschept over het hoge onbeperkte volume terwijl dat niet het geval is. Volgens hem wordt op de affiche op geen enkele wijze melding gemaakt van enige beperking op het vlak van data, terwijl de adverteerder, hoewel hij een aanbod onbeperkt internet aan 200 Mbps verkoopt, een quotum oplegt van 750 GB aan data gedurende de dag van 12u00 tot 00u00; eens dat quotum overschreden is wordt de snelheid beperkt tot 10 Mbps.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder haalde vooreerst aan dat indien de claim “onbeperkt internet” wordt gemaakt, daar standaard de volgende vermelding bij hoort: “Bij intensief gebruik tijdens de piekuren, kan de internetsnelheid worden beperkt. Telenet-netwerkbeheer is van toepassing. Meer info, zie telenet.be/internetgebruik.”.

Bij nazicht merkte hij echter dat in de tekst op de affiche in kwestie de eerste zin is weggevallen. Hij excuseerde zich daarvoor, maar wou tevens meegeven dat in de Algemene Voorwaarden onder “Bijzondere Voorwaarden Telenet Internet” in artikel 3.2.1 het beleid van redelijk gebruik (Fair Use Policy (FUP)) is opgenomen. De weblink met de FUP is daarnaast ook opgenomen in de tekst op de affiche.

De adverteerder vervolgde dat een dergelijke FUP een gewoonte is in de sector en inhoudt dat bij heel hoog verbruik tijdens piekuren (> 750 GB) de klant tijdelijk wordt opgemerkt als intensieve gebruiker. De klant blijft onbeperkt surfen, maar wel trager (tot 10 Mbps downstream en tot 1 Mbps upstream) tot de Telemeter in de nieuwe aanrekeningsperiode weer op 0 wordt gezet. Tijdens daluren blijft de klant onbeperkt surfen én met volledige snelheid.

Hij meent dat de huidige FUP nog steeds genoeg volume is voor een particuliere gebruiker, aangezien 750 GB een aanzienlijke hoeveelheid data vertegenwoordigt die slechts zelden gebruikt zal worden. De vertraagde snelheid zal dus slechts uitzonderlijk toegepast worden en laat toe verder gebruik te maken van de data voor de voornaamste gebruikelijke toepassingen. Mits enige beperkingen tijdens de piekuren kan de klant dus nog steeds een ongeziene hoeveelheid data verbruiken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat in de tekst in kleine letters onderaan deze affiche onder meer de volgende vermelding is opgenomen: “Telenet-netwerkbeheer is van toepassing. Meer info, zie telenet.be/internetgebruik.”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze enerzijds toegeeft dat door een vergetelheid op deze affiche de normaal gezien voorafgaande zin “Bij intensief gebruik tijdens de piekuren, kan de internetsnelheid worden beperkt.” is weggevallen, maar anderzijds de aandacht vestigt op zijn ‘Fair Use Policy’ zoals die op zijn website kan worden geraadpleegd via de op de affiche wel degelijk vermelde link inzake Telenet-netwerkbeheer, en die met name als gebruiksregel om al zijn klanten snel te laten surfen het volgende bepaalt: “Bij heel hoog verbruik tijdens piekuren (> 750 GB) word je tijdelijk opgemerkt als intensieve gebruiker. Je blijft onbeperkt surfen, maar wel trager (tot 10 Mbps downstream en tot 1 Mbps upstream) tot je Telemeter weer op 0 staat. Tijdens daluren blijf je onbeperkt surfen én met volledige snelheid.”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat 750 GB een aanzienlijke hoeveelheid data vertegenwoordigt, die slechts zelden gebruikt zal worden en dat de vertraagde snelheid dus slechts uitzonderlijk toegepast zal worden en toelaat verder gebruik te maken van de data voor de voornaamste gebruikelijke toepassingen.

De Jury is van mening dat een dergelijke policy een gangbare praktijk in de markt is om de goede werking van het netwerk en de systemen te garanderen en dat de voorwaarden waarmee deze in casu gepaard gaat duidelijk worden weergegeven op de webpagina waarnaar de affiche verwijst.

In deze context en rekening houdend met haar eerdere rechtspraak terzake, is de Jury van mening dat de affiche in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de mogelijke toepassing van deze ‘Fair Use Policy’.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Onbeperkt internet
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/12/2019