SWITCH – 11/09/2018

Beschrijving van de reclame

De Facebookpost vermeldt onder meer het volgende:
“Ben jij al klaar om ‘back-to-school’ te gaan? Nu tijdelijk 10% korting op MacBook + een gratis Beats Solo3!”.
Daaronder een afbeelding van een MacBook Pro met daarnaast een Beats hoofdtelefoon.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster haalde aan dat men bij verder onderzoek te weten komt dat men die Beats alleen maar krijgt als men de duurste laptop koopt, terwijl er aanvankelijk alleen MacBook staat, wat volgens haar eender welk model kan zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat studenten en leerkrachten tijdens de Back To School campagne bij elke MacBook een Beats krijgen:

  • Model Apple MacBook: een Beats Solo 3;
  • Model Apple MacBook Pro: een Beats Solo 3;
  • Model Apple MacBook Air: een PowerBeats3.

Ze krijgen dus bij elk model een Beats: het model Beats hangt af van het model MacBook. Hij verwees ook naar de landingspagina van de campagne.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost waarop de klacht betrekking heeft en heeft vastgesteld dat deze onder meer het volgende vermeldt: “Nu tijdelijk 10% korting op MacBook + een gratis Beats Solo3!” met daaronder een afbeelding van een MacBook Pro met daarnaast een Beats hoofdtelefoon.

Zij heeft tevens vastgesteld dat deze reclame naar een webpagina leidt waar de actie in kwestie duidelijk voorgesteld wordt met de drie verschillende modellen MacBook waarbij de personen die in aanmerking komen een Beats krijgen, het model afhangend van het model MackBook: een Beats Solo3 hoofdtelefoon bij een MacBook of MacBook Pro en Powerbeats oortjes bij een MacBook Air.

Rekening houdend met de tekstuele en visuele elementen van de reclame in kwestie en met de bovenvermelde landingspagina is de Jury van mening dat de reclame aldus niet de indruk wekt dat de aankoop van een goedkopere MacBook Air noodzakelijkerwijze ook recht geeft op een Beats hoofdtelefoon.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de draagwijdte van de promotionele actie in dit verband.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SWITCH
Product/Dienst: MacBook
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/09/2018