SONY – 13/01/2011

Beschrijving van de reclame

De TV spot toont twee vrienden die Gran Turismo 5 spelen op Playstation 3.

Voice-over : « Ecrase tes amis avec tes talents de pilote. La nuit, sous la pluie, en réseau et en 3D. Fais leurs sentir le caoutchouc brûlé. Fais leur mordre la poussière. Repousse toutes tes limites, explose-les. Prend ta revanche sur la piste avec Gran Turismo 5. Le réalisme à l’état pur. En exclusivité sur Playstation 3. »

Motivering van de klacht(en)

Het gaat om een boodschap gericht op jonge gebruikers van videogames, waarin een jongen een race met sportwagens moet winnen door zijn concurrenten uit te schakelen. De spot is zeer goed bedacht, daar ze beroep doet op de competitiegeest en geweld bij jongeren: het zijn de toon, de woorden en de beelden die de klager afkeurt. Ook al geeft de klager toe dat dit de (trieste) reflectie is van onze dagelijkse omgeving, toch stelt hij zich vragen over het nut van het verscherpen van gevoelens die geweld kunnen relativeren en zelfs valoriseren, zeker bij jongeren. Deze reclame is erg overdreven, zoniet schadelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelt verheugd vast dat zijn campagne niet onopgemerkt is voorbijgegaan, niettemin heeft de klacht zijn aandacht getrokken. Hij respecteert dit standpunt, maar er is toch ruimte om deze interpretatie te nuanceren.

Het spel van de twee personages in kwestie is inderdaad opzettelijk overdreven, het gaat over een soort persiflage van een context waarin twee jongeren die elkaar kennen, zich willen meten in een autorace met het voertuig van hun dromen. Deze scène moet dus figuurlijk bekeken worden. Bovendien toont de TV spot op geen enkel moment directe of indirecte agressieve handelingen en geen enkele uitlating die kan aanzetten tot haat.

Tenslotte, heeft hij van geen enkele van de verschillende Tv-zenders een weigering ontvangen met betrekking tot het uitzenden van deze creatie en heeft hij ook geen enkele andere klacht ontvangen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot twee jongeren toont die met elkaar strijden en de uitdaging aangaan in een autoracespel. Gezien de ludieke context mbt competitiegeest is de Jury van oordeel dat de visuele en tekstuele elementen van de spot niet van die aard zijn om tot geweld aan te zetten.

Daarentegen stelde de Jury vast dat de beelden erg realistisch zijn en dat de voice-over zegt « Réalisme à l’état pur », wat de vrees van de Jury bevestigt dat de manier waarop de spot gemaakt is een risico inhoudt van omzetting naar de realiteit.

De Jury is van oordeel dat deze spot gevaarlijk weggedrag banaliseert en dat het gegeven voorbeeld jonge chauffeurs kan aanzetten tot dergelijke gedragingen in de realiteit aangezien het verschil tussen virtueel en reëel erg klein is op die leeftijd en dat jongeren gemakkelijk overgaan tot een handeling.

Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 2 van haar reglement en doet ze een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

De adverteerder deelde mee dat de campagne afgelopen is en dat hij niet in beroep gaat.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SONY
Product/Dienst: Playstation 3
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  13/01/2011