SODIAAL – 30/04/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een groepje mensen in koor zeggen : « Onze vader die in de hemel zijt, geef ons heden ons dagelijks... », gevolgd door een geanimeerde stem die zegt : « Yoplait, hi,hi,hi ». Mannenstem : « Onweerstaanbaar smeurige yoghurt met heerlijk fruit van Yoplait ».

Motivering van de klacht(en)

Het letterlijke gebruik van het christelijk gebed gaat in tegen de essentie van de godsdienst die in het belachelijke wordt getrokken, hetgeen kwetsend overkomt voor de gelovigen.

Standpunt van de adverteerder

Het reclamebureau van de adverteerder liet gelden dat het om een campagne gaat ter bevordering van de naambekendheid van het merk. Het gaat om een dagdagelijkse situatie die op een grappige manier onderbroken wordt om het merk te vermelden, gevolgd door de beschrijving van het product. Zij benadrukte dat het nooit de bedoeling is geweest om te parodieën of te spotten, doch enkel om op een sympatieke en ludieke manier Yoplait op te voeren. Zij liet tevens weten dat deze spot niet meer zou verspreid worden.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan dat deze spot zich niet kwetsend of misprijzend uitlaat over de christelijke overtuiging (bv. de woorden van het gebed worden niet vervormd en er is geen intentie om te spotten met het christelijk geloof), maar zij is wel van oordeel dat het niet echt van goede smaak getuigt om een christelijk gebed aan te wenden voor commerciële doeleinden. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend
een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: SODIAAL
Product/Dienst: Yoplait
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  30/04/2003