SCARLET – 17/05/2017

Beschrijving van de reclame

Op de Facebookpagina van de adverteerder staat een post met de volgende vermelding: “Wacht de zomer niet af: Bij Scarlet belt en surft u nu reeds in heel Europa aan hetzelfde tarief dan in België! Te ontdekken op (link naar de website van de adverteerder) (max 45 dagen/jaar)”.
Daaronder een link naar een persartikel op de website van Het Laatste Nieuws, een foto en de tekst “Vanaf 15 juni betaal je geen roaming meer in Europa. Een akkoord is eindelijk bereikt: vanaf 15 juni 2017 worden roamingtarieven in Europa afgeschaft na jarenlang gepalaver. Afgelopen nacht raakten ...”.

De Google Ad vermeldt: “Scarlet – Roaming Europa – Ontdek hier ons aanbod – scarlet.be” met een link naar de website van de adverteerder en “Surf overal in Europa aan dezelfde prijs als in België zonder kosten!”.

Op de pagina van de website van de adverteerder waar men terecht komt als men op de Facebookpost of op de Google Ad klikt, staan onder meer de volgende vermeldingen:
“Bel, SMS & Surf aan dezelfde prijs als in België” (met daaronder een kaart van Europa met de landen opgenomen in de onderstaande lijst in het rood ingekleurd);
“Roamingkosten beu?
Naar de zon, naar de bergen of een citytrip? Gebruik je abonnement op dezelfde manier in de Europese Unie als in België.
Voorbehouden voor normaal privé gebruik (tot 45 dagen per jaar) zoals hier gedefinieerd.
Bel, sms en surf in volgende landen aan dezelfde prijs als in België:
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief: Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Sint-Bartholomeus en Sint-Maarten), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief: Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief: Canarische Eilanden), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief: Gibraltar), Zweden.
De oproepen en sms’en vanuit België naar het buitenland worden gefactureerd aan de internationale tarieven.
Je vindt een overzicht van de nationale en internationale tarieven hier.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de adverteerder reclame maakt met “Surf overal in Europa aan dezelfde prijs als in België zonder kosten”, maar voor surfen in Zwitserland (een land in het midden van Europa) een tarief aanrekent van 200 keer het tarief van in België. De adverteerder deelde hem mee dat zij het duidelijk vinden dat zij met “Europa” enkel de “Europese Unie” bedoelen en niet “heel Europa” zoals in de advertenties wordt gebruikt. De klager vindt dat Europa = Europa en de EU = EU en dat dus de EU niet gelijk is aan Europa. Hij vindt dit misleidende reclame, met een heel dure sanctie als men in die misleiding trapt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwees naar de communicatie rond roaming op zijn website en deelde mee dat Zwitserland, dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie, niet opgesomd wordt in de lijst van de landen. Ook op de kaart wordt Zwitserland visueel in het grijs aangeduid om de aandacht hierop te vestigen. Ook in de FAQ onder “In welke landen kan ik ‘Roam Like at Home’-en” wordt duidelijk nog eens vermeld: “Opgelet! Zwitserland valt niet onder deze regeling!”.

Naar aanleiding van de klacht heeft de adverteerder opgemerkt dat er een Google Ad was, die verwees naar “Europa”. De Europese Unie is uiteraard niet gelijk aan Europa dat 45 landen telt en waarvan Zwitserland wel deel uitmaakt. Daarom heeft hij de tekst onmiddellijk aangepast om zodoende enig misverstand, verwarring of misleiding te vermijden. Hij liet tevens weten dat hij de tekst van de Facebookpost ook aangepast heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de adverteerder op het internet (Google Ad en Facebookpost) communiceert over de afschaffing van de roamingkosten via onder meer de volgende beweringen: “Bij Scarlet belt en surft u nu reeds in heel Europa aan hetzelfde tarief dan in België!” en “Surf overal in Europa aan dezelfde prijs als in België zonder kosten!”.

De Jury heeft kennis genomen van de klacht volgens dewelke, ondanks het feit dat de adverteerder in de communicaties in kwestie naar Europa verwijst, en dus onder meer naar Zwitserland dat deel uitmaakt van Europa, hij niet dezelfde tarieven hanteert in dat land als in België.

De Jury heeft ook vastgesteld dat op de pagina van de website van de adverteerder waar men terecht komt als men op de Facebookpost of op de Google Ad klikt duidelijk wordt gemaakt in welke landen dezelfde tarieven als in België gehanteerd worden met de hulp van de volgende vermelding: “Gebruik je abonnement op dezelfde manier in de Europese Unie als in België” alsook met een kaart en een lijst van landen die in aanmerking komen.

De Jury is van mening dat het woordgebruik “in heel Europa” of “overal in Europa” door de gemiddelde consument opgevat kan worden als alle landen van het continent Europa en dat de voornoemde beweringen dus ook naar Zwitserland verwijzen dat deel uitmaakt van Europa.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat volgens hem de Europese Unie uiteraard niet gelijk is aan Europa dat 45 landen telt en waarvan Zwitserland wel deel uitmaakt en dat men in Zwitserland niet kan surfen en bellen aan hetzelfde tarief als in België.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie van aard zijn om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de draagwijdte van de betrokken claims, wat strijdig is met artikels VI.97 en 99 van het Wetboek van Economisch Recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclames te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclames niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury vastgesteld dat de Google Ad en de Facebookpost reeds in die zin werden aangepast.

Adverteerder: SCARLET
Product/Dienst: Campagne over afschaffing roamingkosten
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/05/2017