SC JOHNSON WAX – 06/07/1999

Beschrijving van de reclame

De etikettering van een spuitbus voor een vlekkenoplosser bevat een soort label die een landschap toont met de vermelding “People working for a better world” in de nabijheid van de woorden “New aerosol – propelled by air”. Ditzelfde label wordt weergegeven in een omlijnde tekst verklarend dat “Dit nieuwe spuitbus-systeem de natuurlijke kracht van lucht als enig drijfmiddel gebruikt. De lucht wordt in de spuitbus gepompt als in een fietsband”. Dit drijfsysteem wordt voorgesteld als dezelfde kwaliteit en gemak als voorheen garanderend en “respecteert het milieu”. “De spuitbus bevat 20 % hergebruikt staal”. Anderzijds bevat de etikettering het pictogram “NO CFC”.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. Terwijl er andere minder vervuilende en minder gevaarlijke ontvlekkers bestaan, bevat het etiket milieu-informatie die wil doen geloven dat het product bijzondere ecologische eigenschappen bezit. De uitleg inzake de “fietspomp” is gevaarlijk nu de consument zou kunnen proberen de spuitbus zelf op te pompen, met alle risico's vandien, want het product wordt omschreven als “irriterend” en “extreem ontvlambaar”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat de vermeldingen betreffende deze nieuwe technologie sinds 1995 gebruikt worden in heel de Europese Unie, zonder enige opmerkingen uit te lokken. Hij heeft benadrukt dat het gaat om een nieuwigheid dat gunstig is voor het milieu, door de vermindering van vluchtige organische bestanddelen, de vervanging van butaan/propaan (uitputtelijke energie) en een besparing van water in het fabricageproces.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren in de mate dat :
- de verwijzing naar het respect voor het milieu vermeld wordt in dezelfde zin die uitleg geeft over de fabricagetechniek. Daar art. 6 van de milieureclamecode gerespecteerd wordt, kan deze vermelding niet meer beschouwd worden als een absolute en onrechtvaardige slogan (art. 7 van de code);
- het label “People working for a better world” in de onmiddellijke nabijheid geplaatst is van de verklarende tekst betreffende de fabricagetechniek en in dezelfde omlijsting, zodat het risico tot misleiding of verwarring betreffende zijn betekenis wordt vermeden. Er is geen valselijke voorwending van een officiële goedkeuring (art. 13);
- de reproductie van het pictogram “NO CFC”, zelfs al is het overbodig wegens het wettelijk verbod van deze substantie, ipso facto geen onbestaand of vals milieueigenschap toekent aan het product;
- art. 1 (onrechtmatig inspelen op bekommernissen voor het
milieu) en 3 (misleiden nopens eigenschappen m.b.t. gevolgen voor het milieu) van de code derhalve niet overtreden zijn;
- het gevaar van de uitleg die naar de fietspomp verwijst door de klager aangehaald, niet realistisch lijkt.

Adverteerder: SC JOHNSON WAX
Product/Dienst: Shout
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/07/1999